Από το φθινόπωρο του 2007, ο όμιλος εταιρείων Mellon ξεκίνησε επεκτάθηκε σταδιακά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στη συνέχεια στην Ουκρανία, όπου ιδρύθηκε η Mellon Ukraine.

Στα τέλη του 2007 ξεκίνησαν και οι διαδικασίες ίδρυσης της Mellon Teknoloji Turkiye στην Τουρκία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ώριμη αγορά που έχει δραστηριοποιηθεί ο όμιλος μέχρι σήμερα. Οι διεθνείς επενδύσεις έχουν αρχίσει να αποφέρουν καρπούς για την εταιρεία, καθώς η συμμετοχή τους στο συνολικό κύκλο εργασιών ήταν 25% για το 2007 και αναμένεται να αυξηθεί τα ερχόμενα 2 χρόνια. Επίσης, στα τέλη του 2007, η Mellon Οικονομικές Υπηρεσίες, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Mellon ίδρυσε την BlueSphere, ενισχύοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πελατών σε υπηρεσίες contact centre.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 63,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 1,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με το 2006. Παρά το δυσχερές κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος Mellon, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για το 2008, η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις του Ομίλου εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 100 εκατ. ευρώ. το 2008, ενώ αναμένεται να συνεχίσουν με την ίδια δυναμική και το 2009.
Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα 3200 εργαζομένους, αριθμός ο οποίος εκτιμάται ότι θα πλησιάσει τους 3500 έως το τέλος του έτους.