Το σπαγκέτι σαν γεύμα είναι ένα από τα αγαπημένα πιάτα πολλών από εμάς.

Όμως, στο εργασιακό περιβάλλον ενός πάροχου υπηρεσιών Πληροφορικής, ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται επιχειρησιακές διαδικασίες σε καθημερινή βάση διαμορφώνουν ένα άλλο σπαγκέτι, πολύ πιο περίπλοκο. Τα επιχειρησιακά σπαγκέτι οφείλουμε να τα επιμελούμαστε εισάγοντας τα σε ένα πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών Πληροφορικής όπως το ITIL ή ISO 20000 για να καθίστανται κατανοητά και αποδοτικά.

Πολλές φορές καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό ή το τμήμα μας, ώστε με συγκεκριμένες τομές στο σπαγκέτι, να καθορίσουμε ένα πιο αξιοζήλευτο επιχειρησιακό DNA. Άρα ξετυλίγοντας το κουβάρι του επιχειρησιακού σπαγκέτι, θα χρειαστούμε διάφορες τεχνικές όπως ανακοινώσεις μέσω email, εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και οριοθέτηση κίνητρων.Μια έρευνα της Forrester το 2012, ανέδειξε τους ετήσιους ρυθμούς υιοθέτησης IT Service Management παγκοσμίως με βάση τις πωλήσεις τόμων ITILv3 ανά χώρα, όπου οι σημαντικότερες ετήσιες μεταβολές αυξημένης υιοθέτησης παρατηρούνται στη Σαουδική Αραβία, Μαλαισία, Νορβηγία και Γερμανία.

Γενικότερα, τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις κατέχει η Μεγάλη Βρετανία (40,91%) και ακολουθούν ΗΠΑ (19,72%), Αυστραλία (7,03%), Γερμανία (8,95%), Καναδάς (4,51%) και Ιαπωνία (2,43%). Άρα «η γνώση είναι δύναμη» και καθιστά γρήγορη και αξιόπιστη την υιοθέτηση ενός πλαισίου Service Management που θα εντρυφήσει στο DNA του οργανισμού μας.Μια επιπρόσθετη προσέγγιση για να πετύχουμε το «buy-in» συναδέλφων σε μια βελτιστοποίηση της υπάρχουσας δομής διεκπεραίωσης εργασιών είναι η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου του κατάλογου υπηρεσιών.

Όμως η διάθεση του κατάλογου σε συνδυασμό με έναν ιστότοπο που παρέχει υπηρεσίες self-service για διεκπεραίωση αιτημάτων συναδέλφων, μπορεί να αποβεί μια ακόμα πιο ελκυστική προσέγγιση ως προς την πιο άμεση καταχώρηση αιτημάτων και τις μειωμένες κλήσεις στο Service Desk. Τα όσα προαναφέρθηκαν είναι παρά μόνο ένα κομμάτι των όσων πρόκειται να διαδραματιστούν στο 6ο itSMF Συνέδριο Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης που θα λάβει χώρα στις 18-19 Απριλίου 2013, με θεματολογία «Driving Growth with IT Service Management».