Σύμφωνα με την έρευνα της IDC, παρά την ετήσια 10% αύξηση για το 2012, η αγορά των color laser multifunction peripheral (MFP) μειώθηκε 1%, κατά το δ’ τρίμ. του έτους, καθώς η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση παγκοσμίως επηρέασε και αυτόν τον κλάδο.

Συνολικά, η παγκόσμια αγορά hardcopy peripherals μειώθηκε κατά το δ’ τρίμ. κατά 11,2%, σε ετήσια βάση, στις 31,1 εκατ. παραγγελίες. Η τεχνολογία inkjet αντιπροσωπεύει το 64% της συνολικής αγοράς των hardcopy peripherals, κατά το δ’ τρίμ. με περισσότερες από 19,8 εκατ. παραγγελίες, μειωμένη κατά 14% ετησίως.

Οι μονόχρωμοι laser εκτυπωτές αντιπροσωπεύουν το 27% της αγοράς, αυξημένοι κατά 2%, ενώ η αγορά των color laser μειώθηκε κατά 11%, με τις παραγγελίες να διαμορφώνονται στα 1,7 εκατ. Αναφορικά με τους κατασκευαστές, για το δ’ τρίμηνο, η HP βρέθηκε στην πρώτη θέση με μερίδιο 38,5% της αγοράς και περισσότερες από 12,9 εκατ. παραγγελίες.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Canon με 22,4% μερίδιο αγοράς αυξημένο κατά 6,9%. Ακολουθεί η Epson με 14,4% μερίδιο αγοράς, μειωμένο κατά 2% και παραγγελίες που άγγιξαν τα 4,5 εκατ.

Παγκόσμια αγορά εκτυπωτικών περιφερειακών – ανά κατασκευαστή, δ’ τρίμηνο 2012
Κατασκευαστής Παραγγελίες δ’ τρίμ. 2012 Μερίδιο αγοράς δ’ τρίμ. 2012 Παραγγελίες δ’ τρίμ. 2011 Μερίδιο αγοράς δ’ τρίμ. 2011 Διαφορά
1. HP 12,964,690 38.5% 13,796,026 39.5% -13.3%
2. Canon 6,969,497 22.4% 6,517,039 18.6% 6.9%
3. Epson 4,481,031 14.4% 5,887,070 16.8% -23.9%
4. Brother 2,129,085 6.9% 2,011,395 5.8% 5.9%
5. Samsung 1,442,442 4.6% 1,834,449 5.2% -21.4%
Άλλοι 4,072,454 13.1% 4,929,303 14.1% -17.4%
Σύνολο 31,059,199 100.0% 34,975,282 100.0% -11.2%
Πηγή:IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, Φεβρουάριος 2013