Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εμφανίζονται όλο και πιο δεκτικές στο cloud, ωστόσο ακόμη βρίσκονται αρκετά πίσω σε σχέση με τις επιχειρήσεις στις Η.Π.Α., όσον αφορά την αποδοχή του public cloud, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Okta, η οποία παρέχει τεχνολογία single sign-on.

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των cloud εφαρμογών που χρησιμοποιείται εντός των επιχειρήσεων αυξάνεται, ενώ επηρεαζόμενες από το IT consumerisation και το shadow IT, οι επιχειρήσεις κάνουν πλέον μεγαλύτερη χρήση των υπηρεσιών public cloud. Από το 2012, όταν η Okta ξεκίνησε να καταγράφει την τάση αυτή, υπήρξε υψηλός βαθμός υιοθέτησης cloud εφαρμογών σε μικρές εταιρείες (μέχρι 249 εργαζόμενους), ενώ το 2015 ο μέσος αριθμός αυξήθηκε από το 0 στις 15. Την ίδια περίοδο, στους μεγάλους οργανισμούς με περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους αυξήθηκε ο αριθμός cloud εφαρμογών από 4 σε περισσότερες από 10. Το Microsoft Office 365 αναδεικνύεται από την έρευνα η πιο δημοφιλής cloud εφαρμογή, ενώ ακολουθούν οι Salesforce, Box, Google Apps και Amazon SWeb Services (AWS).