Ο Άρης Σάμιος, Διευθύνων Σύμβουλος της SDC, μιλάει στο netweek για τα κακώς κείμενα της ελληνικής αγοράς που οδήγησαν σε πληθώρα αποτυχημένων έργων Πληροφορικής και σπατάλη πόρων. Παρόλα αυτά, δηλώνει αισιόδοξος, καθώς ποτέ δεν είναι αργά για τον εκσυγχρονισμό τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

NetWeek: Η SDC είναι από τις μακροβιότερες εταιρείες Πληροφορικής στην ελληνική αγορά. Μιλήστε μας λίγο για τη μακρόχρονη αυτή πορεία, το όραμα και τα ορόσημα της εταιρείας…

Άρης Σάμιος: H SDC ΑΕ ιδρύθηκε σαν ΕΠΕ to 1982. Η μετατροπή σε ΑΕ έγινε το 1990, με συγχώνευση τριών ΕΠΕ που είχαν δημιουργηθεί μέχρι τότε. Το έτος 2000 προσχώρησε στον όμιλο των εταιρειών της Infoquest.

Η SDC AE είναι μια Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υψηλής Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας. Η Ποιότητα, το Αποτέλεσμα και η Εμπορική Ηθική ήταν και είναι πρώτιστης σημασίας για τη λειτουργία της.

Το όραμα της Διοίκησης είναι η διατήρηση και εξέλιξη μιας μονάδας πρωτοποριακής στους παραπάνω τομείς, η οποία θα εμπνέει την εμπιστοσύνη των Πελατών-Συνεργατών της – μια εμπιστοσύνη που έχει κλονισθεί στην ελληνική αγορά λόγω των πολλαπλών αποτυχημένων επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, η SDC AE επιδιώκει τη συνέχιση της επιτυχημένης της πορείας, τόσο στη συμμετοχή της σε πρωτοποριακά έργα, όσο και στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, επενδύοντας σημαντικά σε Ερευνα και Ανάπτυξη στους τομείς ενδιαφέροντος της.

NetWeek: Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και ποιοι οι στόχοι της εταιρείας;

Άρης Σάμιος: Οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης είναι ο Τομέας των Ετοιμων / Ημι-έτοιμων λύσεων (προϊόντων) και ο Τομέας Εξειδικευμένων Εργων (κατά παραγγελία). Οι στόχοι της εταιρείας είναι η επικράτησή της στην ελληνική αγορά σαν μια από τις πλέον αξιόπιστες μονάδες σε αυτόν τον κλάδο (πράγμα που έχει ήδη επιτευχθεί) και η επέκτασή της στις αγορές του εξωτερικού με επιλεγμένα προϊόντα και συγκεκριμένες αγορές.

NetWeek: Η τρέχουσα κρίση της παγκόσμιας οικονομίας έχει αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς διεθνώς. Πώς έχει επηρεαστεί η αγορά Πληροφορικής και πώς διαμορφώνεται πλέον το τοπίο; Τι συμβαίνει στην ελληνική αγορά;

Άρης Σάμιος: Η ελληνική αγορά βιώνει μια βίαιη προσαρμογή σε μια νέα πραγματικότητα. Η κρίση της παγκόσμιας οικονομίας δεν έχει μεγάλη σχέση με τη δική μας κρίση. Δεν υποστήκαμε σημαντικές ζημιές (σαν χώρα) από χρηματιστηριακά προϊόντα που κατέρρευσαν. Αντίθετα, υποστήκαμε σημαντικό πλήγμα γοήτρου και αξιοπιστίας, ομολογώντας (για 2η φορά!) ότι δηλώνουμε ψευδή στοιχεία για την οικονομία μας, με αποτέλεσμα να απολέσουμε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου την εμπιστοσύνη των αγορών προς τη χώρα μας.

Η ελληνική αγορά της Πληροφορικής δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει τη μοίρα των υπολοίπων αγορών. Ο ιδιωτικός τομέας είναι σε στασιμότητα κάθε επένδυσης (ακόμα και οργανωτικής), με ελάχιστες εξαιρέσεις. Αρα δεν υπάρχουν σημαντικά έργα για διεκδίκηση.

Ο δημόσιος τομέας έχει αδρανήσει πλήρως για πολλαπλούς λόγους, μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη ρευστότητας, η απογοήτευση των δημοσίων υπαλλήλων και η αδράνεια του κυβερνητικού μηχανισμού στην προώθηση επιδοτούμενων έργων στην αγορά (που είναι και τα μόνα που μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτή την εποχή).

Κάποια στιγμή, για να καλυφθεί η υστέρηση αυτή, θα εμφανισθούν πολλά και μεγάλα έργα, δημιουργώντας συμφόρηση, μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους (λόγω της υπερφόρτωσης των αναδόχων) και κατευθύνοντας τα οφέλη στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (λόγω του μεγέθους των έργων). Οπότε, θα επαναληφθεί η γνωστή ιστορία της ελληνικής πραγματικότητας.


NetWeek: Πώς οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν την SDC; Εχει αναπροσαρμοστεί η στρατηγική της εταιρείας προκειμένου να προσαρμοστεί στις καινούργιες συνθήκες;

Άρης Σάμιος: Υποχρεωτικά έχει γίνει τεράστια προσπάθεια προσαρμογής, δεδομένου ότι ο χρόνος διαμόρφωσης των εξελίξεων είναι πολύ περιορισμένος. Δεν μιλάμε για αλλαγές που συμβαίνουν σε μια διάρκεια ετών, αλλά για αλλαγές που συνέβησαν και συμβαίνουν σε διάρκεια λίγων εβδομάδων ή μερικών μηνών.

Κατά το έτος 2009, η SDC AE έκανε μια μεγάλη στροφή προς τα έργα του Δημόσιου Τομέα, καταφέρνοντας να αυξήσει τον τζίρο της κατά 30% και τα κέρδη προ φόρων κατά 100%. Κατά το 2010, γίνονται σημαντικές προσπάθειες επιλογής στόχων και «κενών» στην αγορά που χρήζουν άμεσης ικανοποίησης και πιστεύουμε ότι θα ανακοινωθούν σημαντικές επιτυχίες.

NetWeek: Μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης, με τα budget της Πληροφορικής να συμπιέζονται προς τα κάτω, ποιες είναι οι περιοχές αυτές στις οποίες πρέπει να εστιάσουν οι επενδύσεις σε τεχνολογία;

Άρης Σάμιος: Οπως αναφέραμε και παραπάνω, οι περιοχές στις οποίες χρειάζεται να εστιάσουν οι επενδύσεις σε τεχνολογία είναι αυτές που έχουν μείνει ακάλυπτες για διάφορους λόγους και χρήζουν άμεσης ικανοποίησης.

Ευτυχώς για την SDC, και δυστυχώς για τη χώρα μας, υπάρχει πληθώρα αποτυχημένων έργων, αντίστοιχων επενδύσεων δεκάδων και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν λειτούργησαν ποτέ, είτε λειτούργησαν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό των αρχικά αναμενόμενων, πολλά από τα οποία είναι απόλυτα απαιτητά για τους Φορείς που θα έπρεπε να υπηρετήσουν και έτσι αναπόφευκτα θα αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Βέβαια, επειδή τα μεγάλα ποσά έχουν ήδη δαπανηθεί σε επενδύσεις και συστήματα που δεν απέδωσαν, τα ποσά που θα διατεθούν εφεξής θα είναι σχετικά περιορισμένα και θα διατίθενται μετά από αυστηρά κριτήρια επιλογής (ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε). Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μια όχι πολύ μεγάλη εταιρεία (άρα και ευέλικτη και οικονομική) με μεγάλη αξιοπιστία, έχει τις μέγιστες δυνατότητες επιτυχίας.

NetWeek: Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι κυρίαρχες τάσεις στην αγορά Πληροφορικής;

Άρης Σάμιος: Οι τάσεις στην αγορά Πληροφορικής τα τελευταία χρόνια είναι να καταστήσουν όλα τα προϊόντα, ακόμα και αυτά που είναι προϊόντα παροχής υπηρεσιών (όπως η ανάπτυξη λογισμικού), προϊόντα βιομηχανικής παραγωγής και μαζικής πώλησης. Και αυτό δεν περιορίζεται μόνο στα εργαλεία, αλλά έχει πλέον επεκταθεί και στις εφαρμογές. Βέβαια, οι πολλές και αποτυχημένες (τουλάχιστον όσον αφορά τον προϋπολογισμό των έργων και τα αναμενόμενα οφέλη) εφαρμογές ανέδειξαν την τεράστια σημασία και τον σημαντικό ρόλο του αναδόχου, ο οποίος είναι πρώτιστος σε σχέση με τα επιλεγόμενα προϊόντα.

NetWeek: Η ελληνική αγορά, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, θα λέγαμε ότι παρουσιάζει μια υστέρηση σε επενδύσεις και χρήση τεχνολογίας σε σχέση με τις προηγμένες δυτικές οικονομίες. Πού οφείλεται αυτό κατά τη γνώμη σας;

Άρης Σάμιος: Η ελληνική αγορά είναι μια μικρή σε μέγεθος αγορά και αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είναι διαφορετικό να αναπτύσσεις ένα προϊόν για μια αγορά των 10 εκατ. κατοίκων και εντελώς διαφορετικό για μια αγορά 50 ή 100 ή 160 εκατ. κατοίκων, και μάλιστα πιο εύρωστη οικονομικά από τη δική μας.

NetWeek: Ποιες είναι οι, προφανώς, αρνητικές επιδράσεις αυτής της υστέρησης και τι πρέπει να γίνει;

Άρης Σάμιος: Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να προωθηθούν τα ελληνικά συμφέροντα στο ελληνικό δημόσιο, σε αντίθεση με την πολιτική που επικράτησε τα προηγούμενα χρόνια να προδιαγράφονται και να προωθούνται ξένα προϊόντα σε αγορές του Δημοσίου που δεν είχαν καμία πιθανότητα επιτυχίας! Το επόμενο που πρέπει να γίνει είναι να αντιληφθεί ο επιχειρηματίας την προστιθέμενη αξία των αναδόχων, οι οποίοι μπορούν να αναδείξουν το οποιοδήποτε «πακέτο» λογισμικού ή να κάνουν να αποτύχει ακόμα και το καλύτερο προϊόν.


NetWeek: Το ξέσπασμα του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας ανέδειξε, μεταξύ άλλων, και την έλλειψη αξιοποίησης της Πληροφορικής – δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τα τελευταία χρόνια δεν καταφέραμε καν να απορροφήσουμε τα κονδύλια της Ε.Ε. σε σοβαρές και χρήσιμες τεχνολογίες… Ποια η άποψή σας; Είναι πολύ αργά να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονισμό – με δεδομένη και την έλλειψη πόρων;

Άρης Σάμιος: Καταρχάς, είμαι από τους αισιόδοξους που πιστεύουν ότι ποτέ δεν είναι αργά. Και αυτό γιατί η ζωή και ο αγώνας για αυτή ποτέ δεν σταματά. Εξ’ άλλου, είμαστε υποχρεωμένοι, και από την ιστορία μας και από την οφειλή μας στις επόμενες γενεές, να υπερασπισθούμε την ταυτότητά μας και να αναδείξουμε τα ταλέντα της φυλής μας που τα τελευτά χρόνια έχουν εξαφανισθεί!

Οταν μιλάμε για λογισμικό και υπηρεσίες, οι δυνατότητες είναι πρακτικά απεριόριστες!

Από προσωπική πείρα γνωρίζω ότι η χώρα μας διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και μπορεί να πρωτοστατήσει στην διεθνή σκηνή προϊόντων λογισμικού. Για να γίνει, βέβαια, αυτό θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σαν κράτος σε επιδότηση Εφαρμοσμένης Ερευνας και Ανάπτυξης. Θα πρέπει οι συνεργασίες ακαδημαϊκών και επιχειρήσεων να γίνουν στενότερες και πιο αποδοτικές και θα πρέπει να δημιουργηθούν φορείς ενημέρωσης για τα ελληνικά αλλά και για τα ευρωπαϊκά προγράμματα προμηθειών και ανάπτυξης προϊόντων.

Όσον αφορά τους πόρους, δεν δικαιούμαστε να μιλάμε για έλλειψη, όταν έχουμε τόσο χαμηλή απορρόφηση των διατιθέμενων επιδοτούμενων κονδυλίων. Ας επικεντρωθούμε στο πώς θα τα αξιοποιήσουμε και αν και πάλι υπάρχει έλλειψη πόρων, τότε να ξαναδούμε το ζήτημα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλά έργα εθνικής εμβέλειας μπορούν να αποφέρουν τέτοια εξοικονόμηση πόρων και δευτερογενή οφέλη, που σε επίπεδο εθνικής οικονομίας η απόσβεσή τους να γίνει μέσα στο έτος εφαρμογής τους! Αντιλαμβάνεστε, βέβαια, τα οφέλη που θα προκύψουν κατά τα επόμενα έτη!

NetWeek: Πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της εταιρείας για το μέλλον; Ποια τα σχέδιά σας;

Άρης Σάμιος: Τα σχέδιά μας για το μέλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα τεκταινόμενα στην ελληνική αγορά. Στους άμεσους στόχους μας είναι να διερευνήσουμε τις αγορές του εξωτερικού. Ηδη δραστηριοποιούμαστε στην Αίγυπτο και την Κύπρο.

Για την ελληνική αγορά, στον ιδιωτικό τομέα έχουμε διαθέσιμα μια σειρά από νέα προϊόντα που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αναγκών μιας επιχείρησης από ένα μόνο προμηθευτή και μάλιστα απόλυτα προσαρμοσμένων (προϊόντων) στις ιδιαιτερότητες του κάθε επιχειρηματία.

Για το δημόσιο τομέα έχουμε στοχοποιήσει φορείς και εφαρμογές απόλυτης προτεραιότητας και αποτυχημένης πρώτης εφαρμογής (ή και πολλαπλών παρελθόντων αποτυχιών) και σχεδιάζουμε να επενδύσουμε στην παροχή άμεσων και αξιόπιστων λύσεων σε αυτούς τους τομείς.