Αρχεία προσωπικών δεδομένων, κατά την έννοια των διατάξεων του Νόμου 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αποτελούν και τα σύγχρονα smartphones σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Άρειου Πάγου, η οποία αναιρεί απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας σχετικά με υπόθεση κλοπής βίντεο που περιείχε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και αντιγραφής τους σε υπολογιστή, καθώς και περαιτέρω διάδοσης με αντιγραφή σε άλλο κινητό τηλέφωνο, όπου είχε αρχικώς κηρύξει αθώους τους κατηγορουμένους των παραπάνω πράξεων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση 474/2016 του Ε’ Ποινικού Τμήματος, τα smartphones αποτελούν αρχείο προσωπικών δεδομένων, καθώς αυτά διαθέτουν προγράμματα στα οποία οι κάτοχοι τους καταχωρούν προσωπικά δεδομένα σε μια διάταξη αντίστοιχη με αυτήν των υπολογιστών. Σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, τα αρχεία ενός smartphone  αποτελούν ένα διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια και τα οποία μπορούν να τύχουν επεξεργασίας και ως εκ τούτου προστατεύονται από το νόμο.