Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής της Kuehne + Nagel A.E., μιλά για την ανάγκη του CIO να αποδείξει έμπρακτα ότι ο ρόλος του ισορροπεί μεταξύ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας.

Είναι πλέον γενικά παραδεκτό ότι το προφίλ του σύγχρονου Διευθυντή Μηχανογράφησης πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία μεταξύ του τεχνολογικού και του επιχειρηματικού του ρόλου. Εμφαση δίνεται μάλιστα στο ρόλο του ως στρατηγικού συνεργάτη του CEO και της δυνατότητάς του να μεταφράζει τις τεχνολογικές δυνατότητες σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αν και βέβαια υπάρχει βαθμιαία αλλαγή νοοτροπίας προς αυτήν την κατεύθυνση δεν είναι αυταπόδεικτο ότι έχει καταλάβει τη θέση που πρέπει να έχει ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη της επιχείρησης – στην πράξη, ο ρόλος του μπορεί να παραμένει αμιγώς τεχνολογικός. Από αυτήν την άποψη, η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι ακριβώς αυτή: να κατακτήσει το ρόλο που του ανήκει ώστε να βοηθήσει την επιχείρηση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής συνδέοντας το IT με την επιχειρηματική στρατηγική.

CIOs με ισχυρές επιχειρηματικές βάσεις
Ιδιαίτερα σήμερα, οι εξελίξεις στην Πληροφορική υπαγορεύουν την ανάγκη για έναν Διευθυντή Μηχανογράφησης με ισχυρές επιχειρηματικές βάσεις και δυνατότητες που συμβάλλει στην επιχειρηματική στρατηγική, παρά για έναν μονόπλευρα τεχνολογικά καθοριζόμενο διευθυντή. Αυτό που αποκτά πλέον σημασία είναι η βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων στην αγορά πόρων και λύσεων  (virtualization, cloud computing, off shoring) σε όφελος της εταιρικής στρατηγικής.

Καλείται, πρώτα και κύρια, ο Διευθυντής Μηχανογράφησης να βρίσκει IT λύσεις στα επιχειρηματικά προβλήματα, να συνδέει εμπεριστατωμένα τις λύσεις με το επιχειρηματικό αποτέλεσμα και φυσικά να εποπτεύει μέσω της ομάδας του τη διαχείριση των λύσεων αυτών. Από εκτελεστής των προτάσεων των άλλων, πρέπει να είναι η πηγή της ίδιας της πρότασης και μετέπειτα της σωστής διαχείρισης της εφαρμογής της.

Το στοίχημα σήμερα είναι να ανατρέψει την άποψη – ακόμα δυστυχώς παρούσα και πολλές φορές όχι αδικαιολόγητα – που θέλει την Μηχανογράφηση πηγή κόστους χωρίς να προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα. Να μετατρέψει το τμήμα Μηχανογράφησης σε asset που προσφέρει εμφανή αξία σε θέματα κλειδιά της επιχείρησης.

Για να διαχειριστεί σωστά το ρόλο που πρέπει να παίξει, ο CIO πρέπει να χτίσει αντίστοιχα τις συμμαχίες και συνεργασίες του, να ηγείται τόσο οριζόντια όσο και κάθετα μέσα στην επιχείρηση (πολλές φορές από κάτω προς τα επάνω). Πρέπει πρώτα και κύρια να διασφαλίζει την εμπιστοσύνη του CEO, να κατέχει το κατάλληλο κύρος ενός κορυφαίου στελέχους αλλά και ταυτόχρονα να είναι αρκετά κοντά στα τμήματα τα οποία αποτελούν τους εσωτερικούς πελάτες του τμήματος Μηχανογράφησης. Συνδυάζοντας αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι φορέας καινοτομίας αλλά και να πετυχαίνει την εφαρμογή των αναγκαίων αλλαγών.

Νέες συνεργασίες και ορθολογικότερη χρήση των πόρων
Οσον αφορά την εταιρεία μας, η στόχευση αυτήν την εποχή είναι διπλή. Από τη μία, μείωση του κόστους διαχείρισης των υποδομών και των τηλεπικοινωνιακών εξόδων μέσω νέων συνεργασιών αλλά και μέσω επανασχεδιασμού και ορθολογικότερης χρήσης των πόρων μας (π.χ. συγκεντροποίηση των εκτυπωτικών λύσεων, εφαρμογή λύσεων μέσω virtualization, αυτοματοποίηση της διαχείρισης του εταιρικού δικτύου μέσω κατάλληλων εργαλείων, συγκέντρωση των εφαρμογών ή υπηρεσιών όπου αυτό έχει νόημα από την άποψη του ρίσκου, του κόστους και ταυτόχρονα διασφάλισης του υψηλού επιπέδου τους).

Από την άλλη, συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στην προσαρμογή των λύσεων μας στις τοπικές ανάγκες – εκ των ουκ άνευ στα logistics – αναζητώντας την  ισορροπία στην πειθαρχία που προσφέρει η συγκέντρωση των εφαρμογών σε κεντρικό επίπεδο με την ευελιξία των τοπικών λύσεων.

Αυστηρή σύνδεση των επενδύσεων IT με το ROI
Αν και σε εποχές κρίσης κάθε επιχείρηση επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους, προτιμάμε να βλέπουμε αυτήν την περίοδο κυρίως ως περίοδο ευκαιριών. Είναι η περίοδος εξεύρεσης εξυπνότερων και αποδοτικότερων λύσεων και της πιο αυστηρής σύνδεσης των IT επενδύσεων με το ROI. Επίσης αποτελεί ευκαιρία να «κλείσουν παλιοί λογαριασμοί», χρόνιες εκκρεμότητες που έμεναν ανοιχτές λόγω τρεχουσών αναγκών. Σε αυτήν περίοδο υπάρχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης συμβολαίων, επαναξιολόγησης των προμηθευτών και επανασχεδιασμού των κοστοβόρων λύσεων.

Αρα κι εδώ ο ρόλος του CIO είναι θα έλεγα καταλυτικός ώστε η επιχείρηση να περάσει με τις λιγότερες απώλειες την δύσκολη περίοδο. Οι προτάσεις πρέπει να έλθουν από αυτόν, όχι από άλλα στελέχη ή από την αγορά. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο στον κλάδο του logistics, όπου το IT αποτελούσε πάντα μέρος του προσφερόμενου προϊόντος και οι IT λύσεις είναι αυτές που πολλές φορές διαφοροποιούν μια επιχείρηση από τον ανταγωνισμό.