Μεγαλύτερη ασφάλεια, έλεγχο και προστασία για mobile συσκευές, όπως tablets και smartphones (Android ή iOS), που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, υπόσχεται η COSMOTE με την υπηρεσία COSMOTE Βusiness e-Secure.

Σε συνεργασία με την F-Secure, η COSMOTE, δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα, να προστατέψουν τις συσκευές τους από κινδύνους ασφάλειας, με εύκολα διαχειρίσιμο και οικονομικό τρόπο. Με το COSMOTE Βusiness e-Secure οι επιχειρήσεις μπορούν να προφυλάξουν τις mobile συσκευές τους από ιούς (Anti-virus App Security), από κακόβουλα websites και λογισμικό (Anti-malware & Web Security), αλλά και να κάνουν επιλεκτική κρυπτογράφηση όλης της κίνησης δεδομένων (Anti-tracking & VPN). Για τον καλύτερο έλεγχο των συσκευών τους, μπορούν να τις κλειδώσουν, να εντοπίσουν ή να διαγράψουν δεδομένα χαμένων συσκευών, αλλά και να έχουν μια αναλυτική εικόνα για την κατάσταση όλων των συσκευών της εταιρείας. Παράλληλα, το COSMOTE Βusiness e-Secure προστατεύει και τους υπολογιστές της επιχείρησης από ιούς και ανεπιθύμητα e-mail (spam), ελέγχει την εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση του υπολογιστή (Firewall), φιλτράρει και μπλοκάρει ιστοσελίδες με ακατάλληλο περιεχόμενο (Βrowsing protection). Η διαχείριση της λύσης προστασίας γίνεται κεντρικά, μέσα από το portal COSMOTE Business e-Secure, με παρακολούθηση στατιστικών και alerts, παρακολούθηση των αδειών χρήσης, καθώς και δυνατότητα σχεδιασμού της πολιτικής ασφάλειας.