Οι έξι στους δέκα συμμετέχοντες (63%) της 7ης ετήσιας έρευνας "Global State of Information Security Survey 2010" ('Παγκόσμια Κατάσταση Ασφάλειας Πληροφοριών 2010') αναμένουν είτε την αύξηση είτε τη διατήρηση των δαπανών για την ασφάλεια των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής στα ίδια επίπεδα, παρά τη χειρότερη οικονομική ύφεση των τελευταίων δεκαετιών - ή μάλλον εξαιτίας της.

Η μελέτη, που είναι η μεγαλύτερη στον τομέα της, διεξήχθη από την PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) σε συνεργασία με τα περιοδικά CIO και
CSO. Βασίζεται στις απαντήσεις περισσότερων από 7.200 διευθυντικών στελεχών Πληροφορικής από 130 χώρες από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δαπάνες των μεγαλύτερων εταιρειών για προστασία των συστημάτων πληροφορικής παγκοσμίως προέρχονται από περικοπές στους προϋπολογισμούς, ενώ την ίδια στιγμή πιέζουν τα συστήματα να αποδώσουν.

“Όσον αφορά την Ελλάδα, παρατηρούνται  πιέσεις στις υπάρχουσες δαπάνες υπό το βάρος των οικονομικών συνθηκών. Βραχυπρόθεσμα, απέναντι σε ένα ολοένα διευρυνόμενο ποιοτικά και ποσοτικά φάσμα απειλών, οι Ελληνικές εταιρίες εκτίθενται δυνητικά σε μεγαλύτερο λειτουργικό κίνδυνο και με αντιδράσεις σαφώς κατώτερες του αναμενομένου. Μακροπρόθεσμα, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τις εξελίξεις.”, τόνισε ο Αστέριος (Stan) Βουλανάς, Partner της PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα.