Ο ΟΤΕ προέβη σε κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για τη διακοπή διαφημιστικής καμπάνιας της Forthnet.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωσή του ΟΤΕ, “ο οργανισμός κινήθηκε δικαστικά εναντίον της Forthnet, καθώς η τελευταία προέβη στην αποστολή αναληθούς και δυσφημιστικού (όπως υποστηρίζει ο οργανισμός) για τον ΟΤΕ Δελτίου Τύπου στις 27/5/2009.

Ο ΟΤΕ κατέθεσε άμεσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο εξέδωσε προσωρινή διαταγή με την οποία υποχρεώνει την Forthnet: Να αποσύρει από το site της το Δελτίο Τύπου με τους χαρακτηρισμούς καθώς επίσης να μην αναρτήσει άλλο κείμενο στον Τύπο ή στο διαδίκτυο με το ίδιο περιεχόμενο μέχρις ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα”. Και συνεχίζει η ανακοίνωση του ΟΤΕ λέγοντας: “Μέχρι σήμερα, η Forthnet δεν έχει προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, αγνοώντας τη δικαστική επιταγή και συνεχίζοντας το δυσφημιστικό της έργο. Για το λόγο αυτό, ο ΟΤΕ ζήτησε την παρέμβαση της εισαγγελίας προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα”.