Οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να αντιμετωπίσουν μία σειρά από νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Για να φτάσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει, ενδεχομένως, να βάλουν ρότα για εκσυγχρονισμό της υποδομής Πληροφορικής, εστιάζοντας στο Business Process Management, τη SOA και το Integration. Ο ασφαλιστικός κλάδος αποτελεί ένα από τα παραδείγματα τομέων, όπου η εμπειρία και η παράδοση που έχει δημιουργήσει το σκέλος του Business είναι σαφώς μακροβιότερη από εκείνη του ΙΤ. Η συνθήκη αυτή δεν διευκολύνει τους ασφαλιστικούς οργανισμούς να κινηθούν με ευελιξία και αποφασιστικότητα, απαντώντας στις σύγχρονες εξελίξεις και προκλήσεις. To βασικό αίτιο, στο οποίο θα πρέπει να αποδοθεί το παραπάνω φαινόμενο είναι η έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ Business και ΙΤ.

<‘Σελίδα 1: Οι σύγχρονες προκλήσεις του ασφαλιστικού κλάδου’>
Όπως δηλώνει ο Αθανάσιος Μακρόπουλος, IT Manager της International Life: «H υποδομή των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών εταιρειών αναπτύχθηκε διεθνώς, στις δεκαετίες του 1960 – ’70. Στην Ελλάδα αναπτύχθηκε μερικά χρόνια αργότερα. Η αρχική αντιμετώπιση ήταν “κλειστή” στα δίκτυα  πωλήσεων και οι διάφοροι κλάδοι ασφάλισης όπως Ζωής, Αυτοκινήτων, Πυρός, κ.ο.κ. υποστηρίζονταν από  διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετική αρχιτεκτονική, βάθος και εύρος ανάπτυξης. Οι εφαρμογές αυτές διαχειρίζονταν κυρίως αρχεία συμβολαίων και εκτύπωναν τα αντίστοιχα  παραστατικά. Η νοοτροπία “δεν πειράζεις κάτι που δουλεύει σωστά” επέτρεψε σε πολλές εξ αυτών να επιζήσουν ανεπηρέαστα από τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο του ΙΤ».

Πώς θα μπορέσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμοστούν στις σύγχρονες συνθήκες με γρήγορο και «ανώδυνο» τρόπο, χωρίς να εμπλακούν σε περιττές και χρονοβόρες διαδικασίες; Ο συνδυασμός τριών στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους τεχνολογικών εννοιών -του Business Process Management, του Integration και της SOA- μπορεί να δώσει τη λύση. Ας ξεκινήσουμε, όμως, από τις βασικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τοπίο για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Οι σύγχρονες προκλήσεις
Οι προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει ο ασφαλιστικός κλάδος αφορούν τις προτιμήσεις των πελατών, τις πηγές του ανταγωνισμού, τις δυνατότητες της τεχνολογίας και τις κανονιστικές απαιτήσεις.

Οι απαιτήσεις και οι προτιμήσεις των πελατών αλλάζουν: Οι καταναλωτές εξοικειώνονται ολοένα και περισσότερο με τον ηλεκτρονικό τρόπο διεκπεραίωσης απλών συναλλαγών, αλλά και εντοπισμού προϊόντων που θα τους ενδιέφερε να αγοράσουν μέσω του διαδικτύου. Τα ασφαλιστικά προϊόντα, μπορεί μεν μέχρι σήμερα να διατίθεντο με τους «παραδοσιακούς» τρόπους, ωστόσο, η φύση τους προσφέρεται σε μεγάλο βαθμό για τη διάθεσή τους μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. Οι εξελίξεις στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια υποδεικνύουν ότι έχει φτάσει ο χρόνος για τη σχετική μετάβαση. Η διάθεση των ασφαλιστικών προϊόντων και σχετιζόμενων υπηρεσιών με τρόπο ηλεκτρονικό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την εστίαση της προσοχής στον πελάτη, και όχι στο προϊόν. Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να σχεδιάζονται με επίκεντρο τους την εμπειρία του πελάτη και να διασφαλίζουν ότι η ποιότητά και η αξιοπιστία τους είναι στο επιθυμητό επίπεδο.
 
Η τεχνολογία διευρύνει τον ανταγωνισμό: Μία από τις πικρές αλήθειες της σύγχρονης πραγματικότητας είναι ότι, μπορεί μεν η τεχνολογία να αποτελεί την ευκαιρία για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μία εταιρεία, αλλά -με τον ίδιο τρόπο- ωφελεί και την ανταγωνίστριά της. Όσον αφορά την ασφαλιστική αγορά, μάλιστα, η τεχνολογία ανοίγει τις πόρτες και σε νέους «παίκτες», οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από γειτονικά «ταμπλό» (τράπεζες) ή και από τομείς που, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα εθεωρούντο ανταγωνιστικοί (π.χ. λιανεμπόριο). Οι δυνατότητες της τεχνολογίες, σε συνδυασμό με την προτίμηση των καταναλωτών για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση, θα δώσουν ώθηση στη δημιουργία «ηλεκτρονικών» ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες -με σαφώς χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα θα διεκδικούν την πελατεία των παραδοσιακών ανταγωνιστριών τους.

Οι υπηρεσίες και η τιμολόγηση εξατομικεύονται: Ο σύγχρονος και ο μελλοντικός καταναλωτής έχει αυξημένες ανάγκες όσον αφορά την επικοινωνία ενώ, παράλληλα, επιζητά την εξατομίκευση των υπηρεσιών που του παρέχονται, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις του. Οι προτιμήσεις αυτές υποδεικνύουν στις ασφαλιστικές εταιρείες την ανάπτυξη ευέλικτων και προσαρμόσιμων συμβολαίων που ταιριάζουν καλύτερα στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του κάθε ασφαλιζόμενου. Τυπικό μοντέλο είναι αυτό του «pay-as-you-go» βάσει του οποίου τα ασφάλιστρα ενός αυτοκινήτου τιμολογούνται ανάλογα με τα χιλιόμετρα που αυτό διανύει. Προκειμένου μοντέλα, όπως το παραπάνω να μπορέσουν να εφαρμοστούν στην πράξη, είναι απαραίτητη η δημιουργία ενός δικτύου από σένσορες. Το δίκτυο αυτό, με τη σειρά του, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μίας νέας σειράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή, ενώ οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτού βελτιώνουν την επιχειρηματική ευφυΐα της ίδιας της εταιρείας.

Οι απαιτήσεις για συμμόρφωση διευρύνονται: Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι ένας από τους τομείς της αγοράς, ο οποίος υπόκειται σε εκτενείς και σύνθετες υποχρεώσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση με κανονιστικά πλαίσια. Οι υποχρεώσεις αυτές θέτουν, με τη σειρά τους, την απαίτηση για απόλυτη διαφάνεια και σωστή διακυβέρνηση όσον αφορά τις διαδικασίες της Πληροφορικής. Ας επιστρέψουμε τώρα στις τεχνολογίες εκείνες, ο συνδυασμός των οποίων μπορεί να δώσει την απάντηση στις παραπάνω προκλήσεις και να βοηθήσει τη σύγχρονη ασφαλιστική να διαμορφώσει την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική για την επιτυχία της στο μέλλον.
<‘here’>


<‘Σελίδα 2: Business Process Management – Η απόλυτη αρχή της διαχείρησης και ποιους τομείς μιας επιχείρησης επηρεάζει’>
BPM: Η απόλυτη αρχή της διαχείρισης

Τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων αρχίζουν να βλέπουν τους εαυτούς τους ως σύνολο διαδικασιών, παρά ως σύνολο λειτουργιών, εγκαταστάσεων και εταιρειών. Σύμφωνα με την Gartner, η τάση αυτή θα συνεχίσει και θα επιταχυνθεί ώστε, μέχρι το 2009, να αποτελέσει την επικρατούσα αντιμετώπιση εκ μέρους μεγάλων οργανισμών.

Το Business Process Management (BPM) είναι μία αρχή management, η οποία αντιμετωπίζει τις επιχειρησιακές διαδικασίες σαν πάγια προς αξιολόγηση, σχεδιασμό και εκμετάλλευση. Αποτελεί μία δομημένη προσέγγιση, η οποία χρησιμοποιεί μεθόδους, κανόνες, στοιχεία μέτρησης, πρακτικές management και εργαλεία λογισμικού για να διαχειρίζεται και να βελτιώνει τις δραστηριότητες και διαδικασίες ενός οργανισμού. Αντιμετωπίζει τις διαδικασίες σαν δομικά συστατικά της οργάνωσης που είναι εξίσου (εάν όχι περισσότερο) σημαντικά όσο και οι λειτουργικοί τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές. Το BPM ως αρχή διαχείρισης επηρεάζει τέσσερις τομείς της επιχείρησης:

Στρατηγική: Η στρατηγική του οργανισμού θα πρέπει να συνδέεται ξεκάθαρα με τις επιχειρησιακές διαδικασίες, αλλά και να εκτελείται μέσω αυτών. Οι διαδικασίες αποτελούν τη συντομότερη διαδρομή προς τη στρατηγική και τη λειτουργία, καθώς παρακάμπτουν τα κεκτημένα δικαιώματα και ενδιαφέροντα των επιμέρους διευθύνσεων. Αν και δεν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν λειτουργικές αλλαγές μέσα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα, η ρήξη συμφερόντων διαφορετικών τμημάτων συχνά παρεμποδίζει την αμοιβαία κατανόηση της ανάγκης για ευρύτερες αλλαγές προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι.

Διακυβέρνηση: Η απόδοση της ευθύνης επίβλεψης για τις διαφορετικές διαδικασίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στα υψηλά κλιμάκια του οργανισμού ενώ, αντίστοιχα, οι «υπό-διαδικασίες» θα πρέπει να ανατίθενται σε στελέχη των επιμέρους τμημάτων. Θα πρέπει να υπάρχει διαφανής απόδοση ευθυνών για την έγκριση, εφαρμογή και τον έλεγχο αλλαγών σε διαδικασίες και κανόνες.

Οργάνωση: Η οργανωτική δομή θα πρέπει να αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις και τις σχέσεις που συντείνουν στη δημιουργία αξίας σε όλη την εταιρεία. Απομακρύνοντας την έμφαση από τις ιεραρχικές σχέσεις αναφοράς, δίνει στους εργαζόμενους τη δικαιοδοσία να αναζητούν βελτιώσεις μέσα σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Κουλτούρα: Οι μέθοδοι, οι διαδικασίες και οι ικανότητες που υποστηρίζουν όλα τα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής μιας διαδικασίας θα πρέπει να επιδέχονται άμεσες αλλαγές. Η κουλτούρα της διαρκούς αλλαγής είναι απαραίτητη προκειμένου ο οργανισμός να μπορεί να συμβαδίζει με τις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές συνθήκες.
<‘here’>


<‘Σελίδα 3: Τα κλιμακωτά οφέλη του Business Process Management και η σύνδεσή του με το  Service-Oriented Architecture’>
Τα κλιμακωτά οφέλη του ΒΡΜ
Στους περισσότερους οργανισμούς, η υιοθέτηση λύσης BPM θα ταυτιστεί με τρία διαδοχικά στάδια εξέλιξης: την παραγωγικότητα, την ορατότητα και την καινοτομία. Το κάθε στάδιο επιφέρει συγκεκριμένη αξία και θέτει τις βάσεις από τις οποίες θα προκύψει η επιπρόσθετη αξία κατά το προσεχές στάδιο. Κατά τη μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο αυξάνεται διαρκώς και η ευελιξία του οργανισμού. Το πρώτο στάδιο εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο τομέα και επιφέρει βελτίωση της παραγωγικότητας και μείωση της διάρκειας του κύκλου για συγκεκριμένες, και συχνά τοπικές, λειτουργίες. Η υποστήριξη των διαδικασιών αφορά κυρίως το workflow ανθρώπινου δυναμικού, σε περιορισμένη μόνο ενοποίηση με εφαρμογές legacy.

Τα κέρδη σε παραγωγικότητα εκτείνονται από 15% μέχρι 150% ως αποτέλεσμα της αυτοματοποίησης χειρονακτικών καθηκόντων και ροής αρχείων, αλλά και μέσα από την ανάπτυξη διαδικασιών που στηρίζονται στην τεχνολογία και σε τομείς όπου αυτό δε συνέβαινε πριν. Η επιτυχία κατά το πρώτο αυτό στάδιο των έργων ενθαρρύνει επιπρόσθετα έργα του ίδιου τύπου, αλλά και έργα που αφορούν ένα ευρύτερο σύνολο διαδικασιών.

Σε πολλές περιπτώσεις, μετά από 10 πρωτοβουλίες BPM, ακόμα και τα πιο επιφυλακτικά διευθυντικά στελέχη αρχίζουν να υιοθετούν τα απαραίτητα βήματα για να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Τα βήματα αυτά μπορεί να αφορούν την καθιέρωση νέων ρόλων και τμημάτων και την καινοτόμο χρήση της διακυβέρνησης. Ασκεί ακόμα πίεση στη Διεύθυνση Πληροφορικής, προκειμένου να επεκταθεί το εύρος κάλυψης των συστημάτων BPM, καθιστώντας τα συστήματα legacy πιο εύκολα προσβάσιμα.

Κατά το δεύτερο στάδιο, η αυξημένη ευελιξία προέρχεται από τις βελτιώσεις στον τομέα της ορατότητας. Αυτό πραγματοποιείται μέσα στον οργανισμό, σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες. Η αυξημένη ορατότητα, η οποία μερικές φορές προκύπτει ως αποτέλεσμα της μοντελοποίησης των διαδικασιών, οδηγεί συνήθως σε περαιτέρω διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί επιπρόσθετο όφελος.

Τα πλεονεκτήματα αυτά απουσίαζαν από την αρχική εκτίμηση πολλών εταιρειών απλά και μόνο επειδή δεν είχαν γίνει ορατά και αντιληπτά. Τρίτον, σε οργανισμούς όπου διαπιστώνεται έλλειψη καινοτομίας, η διερεύνηση του ευρύτερου επιχειρησιακού πλαισίου οδηγεί σε αυξημένη επίγνωση νέων τρόπων λειτουργίας, από το λανσάρισμα νέων προϊόντων ως τη δημιουργία νέων υπηρεσιών.

Η σύνδεση του BPM με τη Service-Oriented Architecture
Σχεδόν όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες απαιτούν λογισμικό και hardware προκειμένου να πραγματοποιήσουν λειτουργίες, όπως η σύνθετη επεξεργασία, αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας και σύνδεση με συνεργαζόμενους φορείς. Πολλές από τις λειτουργίες αυτές είναι διαθέσιμες μέσα από συστήματα εφαρμογών και εργαλεία λογισμικού και σχεδιάζονται για να χρησιμοποιηθούν απευθείας. Το BPM απαιτεί, ωστόσο, λειτουργίες που μπορούν να κληθούν ανεξαρτήτως ελέγχου ροής (flow control), ενώ η καλύτερη αρχιτεκτονική για την επίτευξη αυτού είναι η προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (service oriented architecture – SOA).

Στο πλαίσιο της SOA, διαχωρίσιμες λειτουργίες «συσκευάζονται» ως τμηματικά, μεμονωμένα στοιχεία (υπηρεσίες) που μπορούν να κληθούν από τοπικά ή απομακρυσμένα σημεία του συστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κατόπιν ζήτησης και σύμφωνα με συγκεκριμένα SLAs (ασφάλεια, χρόνος απόκρισης, κ.λπ.), ενώ είναι προσβάσιμες μέσα από ένα τυποποιημένο interface που καθιστά αόρατη την τεχνολογία που στηρίζει κάθε στοιχείο.
<‘here’>


<‘Σελίδα 4:  Service-Oriented Architecture – Η Υποδομή Πληροφορικής ως «κρεμμύδι»’>
SOA: Η Υποδομή Πληροφορικής ως «κρεμμύδι»
Στο πλαίσιο της SOA, το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) νοείται ως σύστημα παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες και προς άλλα συστήματα. Ο σχεδιασμός του ΠΣ βασίζεται στον ορισμό πολλαπλών επιπέδων (όπως οι φλούδες ενός κρεμμυδιού) ενσωματωμένων υπηρεσιών που δίνουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των συστατικών στοιχείων. Οι εξωτερικές υπηρεσίες αξιοποιούν τις εσωτερικές και προσθέτουν στοιχεία σε αυτές, ώστε να παράγονται αποτελέσματα υψηλότερου επιπέδου. Αυτή η διαφοροποίηση των επιπέδων δίνει στους χρήστες την πολύτιμη ελευθερία να επιλέγουν το βαθμό αλληλεπίδρασης που απαιτούν από το σύστημα.

Κάποια παραδείγματα της λειτουργίας αυτής μπορούν να αντληθούν από το Internet και από sites, όπως αυτό του Amazon, το οποίο και παρουσιάζει μια ποικιλία υπηρεσιών στους πελάτες και στους συνεργάτες του:

  • Το portal  «www.amazon.com»
  • Την εφαρμογή  «sell your stuff»
  • Τη λειτουργία πληρωμής on-line
  • Το αντικείμενο «καλάθι αγορών»

Στον ασφαλιστικό κλάδο, παραδείγματα υπηρεσιών σε διαφορετικά επίπεδα είναι τα ακόλουθα:

  • Ένα portal «e-insurance» ή ένα portal για τους ασφαλιστικούς πράκτορες
  • Μια εφαρμογή «απόκτησης πελατών» για τους ασφαλιστικούς συμβούλους
  • Μια λειτουργικότητα «καταχώρησης παραγγελιών»για συμβούλους ή εκπροσώπους του call center
  • Ένα αντικείμενο «πελάτη» ή «διεύθυνσης»

Η SOA προσφέρει τη λύση για την αντιμετώπιση των πολλαπλών καναλιών αλληλεπίδρασης που θα χαρακτηρίζουν τη σχέση ασφαλιστικής εταιρείας και πελάτη. Η κύρια πρόκληση δεν είναι άλλη από την εξισορρόπηση της ανάγκης για ενιαία άποψη ανεξαρτήτως καναλιού και της επιθυμίας για δημιουργία διαφοροποιημένων λειτουργικοτήτων για κάθε κανάλι. Η συλλογική πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τον πελάτη και τα προϊόντα είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η συνέπεια.

Στο πλαίσιο της SOA, τα διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών ξεπερνούν τη διάθεση των ίδιων πληροφοριών σε όλα τα κανάλια. Με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε καναλιού, μπορεί κανείς να σχεδιάσει ποικιλία ενσωματωμένων υπηρεσιών: αντικείμενα (πελάτες, συμβόλαια, κ.λπ.), λειτουργίες (πωλήσεις, βαθμολογία, κ.λπ.), εφαρμογές (αποζημιώσεις, εισπράξεις, κ.λπ.) και ολόκληρα portals, αλλά και να αποφασίσει ποια από αυτά θα μοιράζονται μεταξύ διαφορετικών καναλιών, αγορών και brands και ποια θα διατίθενται μόνο μέσα από ένα από αυτά.

Περιληπτικά, η SOA αποτελεί μια δυναμική προσέγγιση για το σχεδιασμό συστημάτων, η οποία ταιριάζει στις σημερινές και στις μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες. Παρέχει ακόμα ύψιστη ακρίβεια στον καθορισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ συστημάτων. Τα δύο αυτά σημεία και μόνο αρκούν για να αποδείξουν ότι η εφαρμογή της SOA στον ασφαλιστικό κλάδο έχει νόημαntegration: Ενοποιώντας δεδομένα και εφαρμογές.

Βασικό μέλημα για όλες τις εταιρείες που επιθυμούν την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της λειτουργίας τους αποτελεί η ολοκλήρωση τόσο σε επίπεδο δεδομένων όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.

Η ενοποίηση των εφαρμογών (application integration) αφορά την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν ξεχωριστά.

Η λειτουργία αυτή είναι κρίσιμη επειδή μειώνει την απόσταση που χωρίζει τα διαφορετικά επιχειρησιακά τμήματα τόσο εντός της εταιρείας όσο και σε σχέση με εξωτερικούς συνεργάτες. Η ενοποίηση αυτή, όχι μόνο συντελεί στην καλύτερη ευθυγράμμιση μεταξύ business και ΙΤ, αλλά και βοηθάει τα επιμέρους τμήματα της εταιρείας να συνεργάζονται αποτελεσματικά.

Τέλος, επιδρά θετικά στο σύνολο της επιχειρησιακής στρατηγικής, αφού καθιστά δυνατές τις λειτουργίες, όπως η απρόσκοπτη επεξεργασία των δεδομένων, η βελτιωμένη πελατειακή εξυπηρέτηση μέσα από portals που παρέχουν ενιαία άποψη για τον κάθε πελάτη, το business activity monitoring και η διασφάλιση υψηλής ποιότητας δεδομένων, γενικότερα. Υπάρχουν τρία διακριτά είδη ολοκλήρωσης, ανάλογα με το βαθμό στον οποίο αυτή συντελείται.

Ολοκλήρωση συνέπειας δεδομένων (data consistency integration): Στόχος της είναι η διασφάλιση της συνέπειας των δεδομένων σε όλες τις διαφορετικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση και η αποφυγή πλεοναζόντων στοιχείων ή διπλών εγγραφών.

Ολοκλήρωση σύνθετων διαδικασιών: Πρόκειται για την ενορχήστρωση της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε μία επιχειρησιακή διαδικασία -ανεξάρτητα από το αν εκτελούνται από λογισμικό ή από ανθρώπους- με τρόπο τέτοιο που να αυτοματοποιεί τη ροή της εκτέλεσης μέσα από τα διάφορα στάδια της διαδικασίας.

Ολοκλήρωση σύνθετων εφαρμογών: Πρόκειται για μία διαδικασία, η οποία δημιουργεί, στα μάτια του χρήστη, την αίσθηση ότι χρησιμοποιεί μία μόνο εφαρμογή. Ωστόσο, πρόκειται για μία αρχιτεκτονική, η οποία συγκεντρώνει διαφορετικά στοιχεία λογισμικού ώστε να επιτελεί μία λογική επιχειρησιακή λειτουργία, παρά το γεγονός ότι τα συστατικά στοιχεία είναι ετερογενή.
<‘here’>


<‘Σελιδα 5: Πώς επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα με τον καλύτερο τρόπο και ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις – Ο Γιάννης Σωχωρίτης της Demco Insurance εξηγεί το ρόλο της Πληροφορικής ως παράγοντα διαφοροποίησης μίας νέας ασφαλιστικής εταιρείας’>
Πώς θα πετύχετε τη διαλειτουργικότητα
Ερευνητές του Κέντρου Berkman για το Διαδίκτυο και την Κοινωνία, στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ, και του Κέντρου Ερευνών για το Δίκαιο της Πληροφορίας, στο Πανεπιστήμιο St. Gallen προτείνουν κάποιες τακτικές και μεθόδους ώστε η διαλειτουργικότητα να επιτυγχάνεται με τον καλύτερο τρόπο ανάλογα με τις εκάστοτε περιστάσεις.
– Προσδιορίστε ποιος ή ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι. Σκοπός δεν είναι η διαλειτουργικότητα καθαυτή, αλλά αυτό στο οποίο μπορεί να οδηγήσει, όπως η καινοτομία ή η δυνατότητα επιλογής για τους καταναλωτές.
– Λάβετε υπόψη τα δεδομένα της κατάστασης. Οι βασικές μεταβλητές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν το χρόνο, το επίπεδο ωριμότητας των σχετικών τεχνολογιών και αγορών και τις πρακτικές των χρηστών.
– Ενόψει αυτών των στόχων και δεδομένων, αναλογιστείτε πιθανές εναλλακτικές επιλογές όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ευελιξία.
– Παραμείνετε ανοικτοί στο ενδεχόμενο μίας ή περισσότερων προσεγγίσεων, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με στόχο την επίτευξη της διαλειτουργικότητας και, στη συνέχεια, τη δρομολόγηση της καινοτομίας.
– Σε κάποιες περιπτώσεις, ίσως είναι δυνατόν να κληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία ανοικτών προτύπων που θα βασίζεται στη συνεργασία. Σε κάποιες άλλες, τα συναφή δεδομένα μπορεί να καταδεικνύουν το γεγονός ότι μία μεμονωμένη εταιρεία μπορεί να δρομολογήσει την καινοτομία προσφέροντας σε άλλες επιχειρήσεις την ευκαιρία να συνεργαστούν μέσω μίας ανοικτής διασύνδεσης προγράμματος εφαρμογής (API), όπως η πρόσφατη επιτυχία της Facebook που έδωσε τη δυνατότητα σε εφαρμογές τρίτων να λειτουργούν στην πλατφόρμα της.

Σημαντικές επενδύσεις σε Πληροφορική
Ο Γιάννης Σωχωρίτης, Υπεύθυνος Πληροφορικής της Demco Insurance, εξηγεί το ρόλο της Πληροφορικής ως παράγοντα διαφοροποίησης μίας νέας ασφαλιστικής εταιρείας.

Οι ανάγκες της σύγχρονης εποχής απαιτούν γρήγορη, αποδοτική, διαρκή και συνεπή διαχείριση πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών και κάθε είδους δεδομένων από την πλευρά μιας ασφαλιστικής εταιρείας. Οι βασικές λειτουργικές δομές των εταιρειών οφείλουν να προσαρμοστούν σε αυτές τις ανάγκες και να εξοπλιστούν κατάλληλα, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά και να υποστηρίζουν την εταιρεία του σήμερα.

Οι εσωτερικές διαδικασίες μπορούν να βοηθηθούν και να βελτιστοποιηθούν με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και αφού πρώτα προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι απαιτήσεις κάθε τμήματος. Με γνώμονα αυτή τη βασική αρχή, η εταιρεία μας έκανε σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες, και ιδιαίτερα σε πληροφορικές και τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες, με σκοπό να βελτιστοποιήσει την παραγωγικότητα της και, γενικότερα, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της, να εξοικονομήσει κόπο και χρόνο για τον ίδιο όγκο εργασιών, να διευρύνει τις αγορές της και να επιτρέψει τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών τέτοιων που θα μας κάνουν να ξεχωρίσουμε έναντι του ανταγωνισμού.

Οι λύσεις που θα χρησιμοποιήσει η Demco Insurance
Οι λύσεις που έχουν επιλεγεί στοχεύουν στην υλοποίηση ενός ισχυρού κεντρικού συστήματος Client / Server με δυνατότητες σύνδεσης με ιντερνικούς client, αξιοποιώντας τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας  στον τομέα των διακομιστών -υπολογιστών που σε συνδυασμό με τη μεθοδολογία ανάπτυξης των σύγχρονων λογισμικών που έχουν εγκατασταθεί προσφέρουν στο μέγιστο βαθμό δυνατότητες που απαιτείται να έχει η εταιρεία μας για να ικανοποιήσει τις ανάγκες, όχι μόνο των δικών της αναγκών, αλλά και του δικτύου πωλήσεων της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία μας έχει κάνει σημαντική επένδυση και στις υπηρεσίες internet όχι μόνο ως μέσο προβολής και δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων της αλλά, κυρίως, ως μέσο παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, αλλά και προς το δίκτυο πωλήσεων τους.
<‘here’>