Η Astrofos υλοποίησε έργο ασύρματου ελέγχου του αρχιτεκτονικού φωτισμού στο κτίριο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη, το οποίο είναι το πρώτο κτίριο στον κόσμο που κάνει χρήση της εν λόγω τεχνολογίας.

Η τεχνολογία ασύρματου ελέγχου χρησιμοποιήθηκε για την φωταγώγηση και την αρχιτεκτονική ανάδειξη της πρόσοψης, της πίσω όψης, καθώς και επιλεγμένων στοιχείων του εσωτερικού του κτιρίου. Με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ενός φιλικού προς το χρήστη προγράμματος, το κτίριο του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη αλλάζει όψη ως προς το φωτισμό του, ενώ διαφορετικά φωτιστικά σενάρια και εφέ εναλλάσσονται σταδιακά. Η χρήση των προϊόντων της Astrofos για το φωτισμό του κτιρίου μείωσε το σχετικό κόστος, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους αρχιτέκτονες – φωτιστές να επιλέγουν το φωτισμό που αρμόζει σε κάθε περίσταση. Επιπλέον πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι όλα τα προϊόντα της Astrofos βασίζονται στη φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία LED.