Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το brunch που συνδιοργάνωσαν η Athens Technology Center (ATC) και η Oracle, με την ενεργή συμμετοχή έμπειρων στελεχών επικοινωνίας και marketing από διάφορους τομείς της αγοράς.

Αντικείμενο του καλέσματος ήταν η διερεύνηση των αναγκών πάνω στη χαρτογράφηση της εταιρικής εικόνας και την καθημερινή παρακολούθηση της δημοσιότητας (brand & media monitoring, social listening), έως τη διαμόρφωση και διαχείριση εταιρικών web sites και πολλαπλών social media profiles, καθώς και οι διαθέσιμες λύσεις σε τεχνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης περιεχομένου που προσφέρει η ATC μέσω της πλατφόρμας infoasset, αλλά και όλες οι τελευταίες εξελίξεις του Oracle Public Cloud που βοηθάει στο γρήγορο μετασχηματισμό επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό της Πληροφορικής με τις ενσωματωμένες best-in-class υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο της τεχνολογίας.