Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το ερευνητικό έργο Gredia με την παράδοση ολοκληρωμένης λύσης για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών που κάνουν χρήση της τεχνολογίας πλέγματος (Grid) χωρίς να απαιτείται η κατάλληλη εξειδίκευση των προγραμματιστών.

Η πλατφόρμα Gredia έχει δοκιμαστεί πιλοτικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και στον τραπεζικό τομέα, παράλληλα δε έχει ληφθεί κάθε μέριμνα για την προσαρμοστικότητά της στις ανάγκες μίας μεγάλης γκάμας εφαρμογών για διάφορους τομείς επιχειρήσεων, οι οποίες απαιτούν προηγμένες λύσεις τηλε-εργασίας, βασισμένες σε κινητές συσκευές. Η πλατφόρμα Gredia μπορεί να συνδυάζει τόσο υπάρχοντα όσο και καινούρια λογισμικά πλέγματος και διευκολύνει την παροχή επιχειρηματικών υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούν πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο κατανεμημένου πολυμεσικού περιεχομένου.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 6ο πρόγραμμα-πλαίσιο στήριξης για την Κοινωνία της Πληροφορίας (IST), με συνολικό κόστος 3.310.953 ευρώ. Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου Gredia είναι: Athens Technology Center (συντονιστής), Symbian Software Limited, Deutsche Welle, Academic Computing Centre Cyfronet AGH, ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ, City University London, University of Malaga, Institute of Computing Technology – Chinese Academy of Sciences, DIAS Publishing και Banca Popolare di Sondrio.