Περισσότερες, πιο εξελιγμένες και πιο ακριβές είναι οι ψηφιακές επιθέσεις για τις επιχειρήσεις, οι οποίες όμως εμφανίζουν αργά αντανακλαστικά απέναντι στη διαρκή πρόοδο του κυβερνοεγκλήματος.

Σύμφωνα με έρευνα του Ponemon Institute και της IBM, το μέσο κόστος ενός data breach ανέρχεται στα 4 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 23%, σε σχέση με το 2013. Σε όρους απόλυτων αριθμών, τα συμβάντα ψηφιακής ασφάλειας έχουν αυξηθεί κατά 64% στο διάστημα 2014-2015. Ειδικότερα οι DNS (Domain Name System) επιθέσεις στοιχίζουν έως και 1 εκατ. δολάρια στις επιχειρήσεις, όπως φανερώνει η πρώτη διεθνής DNS Security Survey της εταιρείας EfficientIP και μολονότι το 79% των security officers γνωρίζει τα ρίσκα που απορρέουν από τις DNS επιθέσεις, μόνο το 59% αυτών έχει εφαρμόσει κάποιο μέτρο προστασίας απέναντι σε αυτές. Παρόμοια εικόνα φανερώνει και η προαναφερθείσα έρευνα της IBM, καθώς το 70% των security officers στις Η.Π.Α. δεν έχει κάποιο σχέδιο αντίδρασης σε data breach, μολονότι η ενέργεια αυτή μπορεί να μειώσει το κόστος της επίθεσης κατά 10%.