Τα 1.300 αγγίζουν τα εταιρικά κεφάλαια καινοτόμων επιχειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου (corporate venture capital - CVC) διεθνώς , ενώ το 2015, 28 δισεκατομμύρια δολάρια από CVC διοχετεύθηκαν σε περισσότερες από 1.063 συμφωνίες , σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη νέα έκθεση της ΕΥ που τιτλοφορείται “The Innovation Paradox”, η οποία, μέσω ανάλυσης δεδομένων και διεξοδικών συνεντεύξεων με μια σειρά από διαχειριστές εταιρικών κεφαλαίων, εξετάζει την ποικιλία των στρατηγικών, των προσεγγίσεων και των μοντέλων που υιοθετούν οι ώριμες επιχειρήσεις, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε δραστικά μετασχηματιστικές καινοτομίες. Στην έκθεση γίνεται σαφές ότι η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας στη σημερινή αγορά, ωστόσο, η μετατροπή των δραστικά μετασχηματιστικών ιδεών σε πραγματικότητα, δεν είναι πάντα το δυνατό σημείο των μεγάλων επιχειρήσεων. Η έκθεση εξετάζει, επίσης, γιατί και πώς οι επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο από ποτέ σε CVC και πώς τα CVC μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα, τι είδους ηγετικές ικανότητες απαιτούν, και πώς ωφελούν τις επενδυόμενες επιχειρήσεις – από την πρόσβαση που τους εξασφαλίζει σε μία συχνά μεγάλη πελατειακή βάση, μέχρι τη βοήθεια που λαμβάνουν ως προς τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και την ευθυγράμμισή τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο.