Η Intel Security παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνας McAfee Labs Threats Report, που αξιολογεί τις «συμπεριφορές» 500 επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας απέναντι στο διαμοιρασμό πληροφοριών για τις κυβερνοαπειλές (cyber threat intelligence, CTI), εξετάζει την δραστηριότητα του remote administration tool (RAT) Adwind, ενώ παρέχει πληροφορίες για τα ransomware και malware το δ’ τρίμηνο του 2015.

Από το 42% των συμμετεχόντων που αναφέρει ότι μοιράζεται πληροφορίες για την κυβερνοασφάλεια, το 97% πιστεύει ότι τους επιτρέπει να παρέχουν καλύτερη προστασία στην εταιρεία τους. Από αυτούς το 59% θεωρεί την πρακτική «πολύ χρήσιμη» για τον οργανισμό. Αναφορικά με τους λόγους που ορισμένες εταιρείες/επαγγελματίες δεν συμμετέχουν στον διαμοιρασμό CTI, το 54% αναφέρει την εταιρική πολιτική, ενώ ακολουθούν οι κανονισμοί της αγοράς (24%).

Η έκθεση ασχολείται, παράλληλα, και με το Adwind, ένα Java-based backdoor Trojan που στοχοποιεί πλατφόρμες που υποστηρίζουν αρχεία Java. Η έκθεση αντικατοπτρίζει μία ταχεία αύξηση στον αριθμό των δειγμάτων .jar αρχείων που έχουν εντοπιστεί από την McAfee Labs ως Adwind, με 7.295 το δ’ τρίμηνο του 2015, αριθμός αυξημένος κατά 426% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2015. Τέλος, όσον αφορά τα επίπεδα των απειλών του τριμήνου, η έρευνα αναφέρει ότι παρουσιάζεται εκ νέου αύξηση των ransomware, κατά 26%, ενώ και τα ποσοστά των malware σημείωσαν αύξηση της τάξης του 72%.