Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2008 για τη Space Hellas, η οποία πέτυχε 11,5% αύξηση του κύκλου εργασιών και 18% αύξηση στα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Space Hellas διαμορφώθηκε στα 49,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη στα 4,17 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά φόρων κατέγραψαν μείωση κατά 8,72% και διαμορφώθηκαν στα 1,68 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η οριακή αύξηση των κερδών προ φόρων καθώς και η μείωση των κερδών μετά φόρων ήταν αποτέλεσμα της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου του 2ου μισού του 2008 από πλευράς διεθνών χρηματοοικονομικών συνθηκών. Το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης στην αγορά χρήματος, συμπαρέσυρε σε ανοδική πορεία τα επιτόκια δανεισμού και αύξησε τα χρηματοοικονομικά κόστη σε τέτοιο βαθμό που απορρόφησαν τα αυξημένα λειτουργικά κέρδη του ομίλου.

Σημαντικό γεγονός αποτελεί η επέκταση της μακροχρόνιας συνεργασίας με την British Telecom, σαν μέλος του BT Alliance Group, που εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας, για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε ολοκληρωμένες λύσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.