Τα ενοποιημένα αποτελέσματά του για την οικονομική χρήση του 2007 ανακοίνωσε ο όμιλος Printec. Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 88,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 5,8% στη βάση συνεχιζόμενων εμπορικών δραστηριοτήτων έναντι του 2006.

Τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 41,6% και ανήλθαν στα 6,5 εκατ. χάρη στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους από υπηρεσίες και τη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών. Το 2007 αναλήφθηκαν μια σειρά από σημαντικές στρατηγικές επενδυτικές πρωτοβουλίες με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Ομίλου στη Νοτιανατολική Ευρώπη. Η νέα χρονιά ξεκίνησε δυναμικά με την ίδρυση της Printec Skopje στην Π.Γ.Δ.Μ, τον Ιανουάριο του 2007.

Η γεωγραφική επέκταση συνεχίστηκε τον Ιούλιο με την αναβάθμιση της παρουσίας του Ομίλου στη Μολδαβία και την ίδρυση τοπικής θυγατρικής. Το φθινόπωρο του 2007 ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της η Printec Ukraine LLC ανοίγοντας τους ορίζοντες της Printec στην υποσχόμενη αγορά της Νοτιανατολικής Ευρώπης.

Τέλος, επεκτάθηκε η συμφωνία διανομής με την De La Rue, σε δυο επιπλέον χώρες του Ομίλου (Κροατία & Σλοβενία). Ο Όμιλος Printec δημιούργησε νέα μητρική εταιρεία στην Κύπρο στις αρχές του 2008 η οποία θα εποπτεύει τις θυγατρικές του στις 14 – πλέον – χώρες δραστηριοποίησής του.