Στα 17,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε για το 1ο εξάμηνο του 2008 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Alpha Grissin Infotech, παρουσιάζοντας αύξηση 94,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο.

Η συμμετοχή της Grissin Pappas, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εμπορίας κλιματιστικών, αποτελεί περίπου το 52%. Η θυγατρική του ομίλου Alpha Grissin Infotech Bulgaria έκανε πωλήσεις 1 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ισχυροποιήσει πολύ περισσότερο τα αποτελέσματά της, λόγω επενδύσεων που γίνονται σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες στη γειτονική χώρα.

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 119,4% και διαμορφώθηκαν σε 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2007.