Λιγότεροι από τους μισούς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα έχουν εφοδιαστεί με τα κατάλληλα επιχειρηματικά εργαλεία για την ουσιαστική ανάλυση των επιχειρησιακών τους δεδομένων, ώστε να συμβαδίζουν με το ρυθμό των αλλαγών της αγοράς, όπως προκύπτει με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης που διενήργησε η SAP.

Σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, στην οποία και συμμετείχαν περισσότεροι από 1.500 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου, το οικονομικό τμήμα αποκτά περισσότερες ευθύνες στις επιχειρήσεις, καθώς ο ρυθμός της δραστηριότητας αυξάνεται και μεταβάλλεται διαρκώς, λόγω των εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, των νέων δημοσιονομικών κανονισμών, των αλλαγών της κυβερνητικής πολιτικής, καθώς επίσης και της αυξημένης ζήτησης εκ μέρους των ίδιων των πελατών. Όπως αποδεικνύεται, οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου διαθέτουν αυξημένη επιρροή και ευθύνη στις επιχειρήσεις τους, ασχολούνται ενεργά με την ανάλυση και την ανάπτυξη δεδομένων, ενώ εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τα αποτελεσματικά reports και τα analytics.