Μεγέθυνση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και αύξηση των μεριδίων αγοράς, παρά την αβεβαιότητα στο μακροοικονομικό επίπεδο, κατέγραψε η Πλαίσιο Computers AEBE το 2016.

H εισηγμένη εταιρεία αύξησε κατά 4% τις πωλήσεις της (στα 283 εκατ. ευρώ από τα 272 εκατ. ευρώ το 2015) λόγω των επιδόσεων του 2ου εξαμήνου (ποσοστό αύξησης 8,7%), ενώ κατέγραψε και μια οριακή υποχώρηση του μικτού κέρδους στα 60,5 εκ. (από 61,2 εκ.), μέσω ελαφρά υψηλότερης αύξησης κόστους πωληθέντων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 6,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανήλθαν στα 42,8 εκατ. ευρώ (ήτοι σε ποσοστό που υπερβαίνει το μισό της τρέχουσας κεφαλοποίησης του Ομίλου), ενώ η καθαρή ρευστότητα υπερβαίνει τα 27 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα σημαντικότερα highlights της χρονιάς περιλαμβάνονται η έναρξη λειτουργίας του 23ου υπερκαταστήματος του Ομίλου στη Δάφνη, η ανάπτυξη μίας νέας κατηγορίας παιχνιδιών που έχουν ως βάση τη δημιουργία μέσω τεχνολογίας (STEM), η αύξηση πωλήσεων στην κατηγορία των σχολικών προϊόντων για 4η συνεχόμενη χρονιά, η εισαγωγή νέων brands, η προετοιμασία της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του Πλαισίου η οποία υλοποιήθηκε στις αρχές του 2017 και η επένδυση σε τεχνολογικές πλατφόρμες, με στόχο την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τη διενέργεια προσωποποιημένου ψηφιακού marketing.