Κατά 10% αυξήθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου Info-Quest το εννιάμηνο 2008 και ανήλθαν σε 336 εκατ. ευρώ έναντι 306 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην ενσωμάτωση στον όμιλο της θυγατρικής εταιρείας Uni Systems  για χρονικό διάστημα 9 μηνών έναντι 5 κατά την περυσινή αντίστοιχη περίοδο, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας και των θυγατρικών της.

Το EBITDA του ομίλου Info-Quest έκλεισε στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά 3,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,1 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν αρνητικά κατά 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας Info-Quest ανήλθαν σε 185 εκατ. ευρώ έναντι 149 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και το EBITDA σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, όσον αφορά στις ενοποιημένες πωλήσεις της Uni Systems, το εννιάμηνο του 2008 ανήλθαν σε 100 εκατ. ευρώ έναντι 39 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.