Τόσο η εταιρεία όσο και ο όμιλος Ευρωσύμβουλοι συνέχισαν την ανοδική τους πορεία το 2008. Η εταιρία παρουσίασε κύκλο εργασιών για το 2008 14.892.700 ευρώ, αυξημένο κατά 45% σε σχέση με το 2007, ενώ αυξημένα καταγράφονται και τα κέρδη (EBITDA) που ανέρχονται σε 2.348.253 Ευρώ έναντι 2.085.654 ευρώ για το 2007. Τα κέρδη μετά φόρων είναι ενισχυμένα κατά 7,5% και ανέρχονται σε 879.027 Ευρώ έναντι 818.316 Ευρώ για το 2007.

Σε ότι αφορά τα μεγέθη του Ομίλου Ευρωσύμβουλοι, αυξημένος κατά 50% εμφανίζεται ο κύκλος εργασιών για το έτος 2008 που ανέρχεται σε 16.222.726 ευρώ έναντι 10.799.692 Ευρώ το 2007. Το EBITDA για τον Όμιλο διαμορφώνεται σε 2.522.811 Ευρώ ενισχυμένο κατά 45,5% έναντι  του περσινού έτους. Τα κέρδη μετά φόρων εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 88% και ανέρχονται σε 1.165.128 ευρώ, όταν για το 2007 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 892.288 Ευρώ και 620.885 Ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία είναι η πρώτη χρονιά που τα αποτελέσματα του ομίλου είναι μεγαλύτερα από αυτά της μητρικής και αυτό οφείλεται στην ωρίμανση των επενδύσεων τόσο εντός Ελλάδας όσο κυρίως στο εξωτερικό.