Κατά 12,1% αύξησε τις πωλήσεις του ο όμιλος Πλαίσιο Computers στο εννιάμηνο του 2008, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 296 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 28,3%.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των πωλήσεων τέθηκαν και οι βάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου. “Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο διανομής, με την ταυτόχρονη ανάπτυξη μηχανογραφικών υποδομών, τη στελέχωση της ομάδας με νέους συνεργάτες και την επένδυση για επέκταση και διαμόρφωση των υπαρχόντων καταστημάτων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των εξόδων που επέφερε μείωση της κερδοφορίας”.