Τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη στις ΗΠΑ και τον Καναδά για λογαριασμό της American International Group Inc. (AIG) δείχνουν ότι μεταξύ εταιρικών στελεχών, η πλειοψηφία ανησυχεί περισσότερο για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές, σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες κινδύνων.

Πάνω από το 85% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ανησυχεί είτε σε μεγάλο είτε σε μέτριο βαθμό για τις ηλεκτρονικές και διαδικτυακές απειλές στην επιχείρηση τους. Το ποσοστό αυτό ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό για άλλες κατηγορίες κινδύνων, όπως την απώλεια εσόδων (82%), τις ζημίες στην περιουσία της επιχείρησης (80%) ή τους επενδυτικούς κίνδυνους (76%).

Τα ευρήματα της έρευνας, δείχνουν επίσης ότι υπάρχει υψηλή ζήτηση για πληροφορίες και ενημέρωση πάνω στους ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους. 80% των ερωτηθέντων δήλωσε πως είναι δύσκολο να παρακολουθήσει τις εξελίξεις εξαιτίας του γρήγορου ρυθμού με τον οποίο μεταβάλλεται η συγκεκριμένη κατηγορία απειλών.

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν την AIG να δημιουργήσει την πρώτη εφαρμογή για iPad σχετικά με την προστασία από ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους, σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό προϊόν CyberEdge.