Κάθε χρόνο οι συμμετοχές των εταιρειών στo θεσμό των βραβείων Επιχειρηματικής Τεχνολογίας, Impact BITE Awards (www.businessitawards.gr), βαίνουν αυξανόμενες με πολύ ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες, σηματοδοτώντας τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο της τεχνολογίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Φέτος παρουσιάστηκε συνολικά 15% αύξηση στη συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 18% παρουσιάστηκε στον Πυλώνα Α που αφορά πρωτοβουλίες και έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα οποία έχουν υλοποιήσει επιχειρήσεις για την καλύτερη οργάνωσή τους ή την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στον Πυλώνα Β που αφορά εταιρείες Πληροφορικής και Επικοινωνιών παρουσιάστηκε μεγάλη αύξηση 40%, ενώ στον Πυλώνα Γ που αφορά έργα ΤΠΕ στον Δημόσιο Τομέα παρουσιάστηκε σημαντική μείωση 35%, γεγονός που αποδίδεται στο γεγονός ότι τα έργα του Δημοσίου Τομέα ήταν «παγωμένα» το 2016 λόγω του καθεστώτος αιρεσιμότητας.

Σημαντικό είναι επίσης ότι η διασπορά των υποψηφιοτήτων στις διαφορετικές κατηγορίες είναι μεγάλη, υποδηλώνοντας ότι τα έργα και οι πρωτοβουλίες ΤΠΕ έχουν ευρεία επιρροή στο business. Ως προς τη συνέχεια της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και στις αρχές Ιουνίου 2017 θα λάβει χώρα η Τελετή Απονομής, όπου θα ανακοινωθούν στο γνωστό πανηγυρικό κλίμα οι εταιρείες που διακρίθηκαν. Περισσότερες πληροφορίες: www.businessitawards.gr