Τα ενοποιημένα ERP-CRM-Ecommerce προϊόντα της Entersoft οδηγούν την ανάπτυξη της εταιρείας, η οποία το πρώτο εξάμηνο του 2008 είδε στο πελατολόγιο της να προστίθενται 200 νέοι πελάτες.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 46% και ανήλθε σε 3,182 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2008, έναντι 2,186 εκ ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 605.628 ευρώ έναντι 69.544 ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.