Η έννοια της ύπαρξης ενός καταλόγου με τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δεν είναι καινούργια. Ξεκινά από τις προσπάθειες στη δεκαετία του 1990, να αυτοματοποιηθούν κάποια από τα συχνότερα αιτήματα υπηρεσιών πληροφορικής των επιχειρηματικών χρηστών (business users).

Στα πρώτα στάδια, οι κατάλογοι υπηρεσιών (service catalogue) ήταν μορφές διασύνδεσης με το Help Desk όπως, για παράδειγμα, εφαρμογές IVR που επέτρεπαν στους χρήστες να κατευθύνονται μέσα από μια σειρά μενού και να υποβάλουν αιτήματα για νέο εξοπλισμό ή να δηλώσουν βλάβη. Με την εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου αναπτύχθηκαν οι δικτυακές πύλες (portals), όπου οι χρήστες μπορούσαν να ενημερωθούν και να επιλέξουν μέσα από ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών πληροφορικής. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής συνειδητοποίησαν γρήγορα τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες σε τέτοιο βαθμό, ώστε συγκεκριμένοι χρήστες να μπορούν να διεκπεραιώνουν απλές διαδικασίες, όπως είναι, για παράδειγμα, η δημιουργία ενός νέου εταιρικού χρήστη, χωρίς την παρεμβολή εξειδικευμένου προσωπικού.

Καθώς λοιπόν η διαχείριση των υπηρεσιών αποτελεί, πλέον, σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του τρόπου που επιχειρεί το ΙΤ, ο κατάλογος υπηρεσιών θεωρείται κάτι το σημαντικό μεν, αναμενόμενο δε. Οι τρέχουσες αλλαγές όμως στο περιβάλλον του IT δείχνουν πως αυτή η θέση για τον κατάλογο υπηρεσιών αλλάζει. Στο σύγχρονο περιβάλλον του cloud, όπου επεκτείνονται σημαντικά οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες από τα τμήματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ο κατάλογος υπηρεσιών αποτελεί το «απολύτως απαραίτητο» συστατικό. Οι επιχειρηματικοί χρήστες δεν ενδιαφέρονται πλέον για την τεχνολογία. Από την πλευρά τους είναι ήδη ένα «μαύρο κουτί»,  στο οποίο εισάγουν ένα αίτημα και περιμένουν την κατάλληλη απάντηση.
Ενας πλήρης, ευκολονόητος και απλός στη χρήση, κατάλογος με ενσωματωμένες υπηρεσίες cloud και εργαλεία αυτοματισμού, αποτελεί το πρόσωπο τού τμήματος πληροφορικής και καθορίζει το επίπεδο αλληλεπίδρασης με το μέσο επιχειρηματικό χρήστη, αλλά κυρίως διαμορφώνει το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη υπηρεσιών πληροφορικής.