Συμβίωση οπτικών ινών και LTE βλέπει για πολλά χρόνια ακόμα ο Σπύρος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Ericsson, o οποίoς θα ήθελε περισσότερα στοιχεία για να κρίνει τον προϋπολογισμό του project FTTH.

NetWeek: Δεδομένου ότι η Ericsson παρέχει εξοπλισμό που μπορεί να επιτρέψει την υλοποίηση όλων των παραπάνω τεχνολογιών, υπάρχει κάποια που προκρίνει ως επένδυση για την επόμενη 20ετια;

Σπύρος Νικολάου: Από την εμπειρία μας ανά τον κόσμο σε τέτοια θέματα, θεωρούμε ότι οι ευρυζωνικές τεχνολογίες, τόσο ασύρματες όσο και ενσύρματες, είναι αλληλοσυμπληρούμενες. Η καθεμία έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες (για παράδειγμα κινητικότητα του χρήστη, εφαρμογές που αυτός προτίθεται να χρησιμοποιήσει κ.λπ.).

Για αυτό και η Ericsson έχει αναπτύξει και προωθεί την αρχιτεκτονική δικτύου Full Service Broadband, η οποία βελτιστοποιεί το συνδυασμό και των δύο σε ένα δίκτυο. Οσον αφορά στο ποια τελικά τεχνολογία θα προσελκύσει τις μεγαλύτερες επενδύσεις, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο του κάθε παρόχου, το είδος των υπηρεσιών που επιθυμεί να προσφέρει, τις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγορών κ.ά.

NetWeek: Πιστεύετε ότι η τεχνολογία LTE θα μπορέσει να παρέχει τις ταχύτητες και την αξιοπιστία του fiber, όταν πλέον θα έχει ωριμάσει;

Σπύρος Νικολάου: Η προσέγγιση της σύγκρισης ή η αμοιβαία αποκλειόμενη επιλογή μεταξύ LTE και fiber δεν είναι αντικειμενική, καθώς το θέμα είναι ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των δύο τεχνολογιών για κάθε πάροχο, ανάλογα με τις δυνατότητές του και τα επιχειρηματικά του σχέδια. Η τεχνολογία LTE προσφέρει ονομαστικές ταχύτητες της τάξεως των 100-150 Mbps, ενώ το συγκεκριμένο εύρος ζώνης κατανέμεται μεταξύ των χρηστών που βρίσκονται στην ίδια κυψέλη (cell). Το LTE Advanced, δηλαδή η εξέλιξη του LTE, σχεδιάζεται καθώς μιλάμε, για να προσφέρει ταχύτητες της τάξης του 1 Gbps γύρω στο 2013.

Επίσης, η ανάπτυξη του LTE και γενικότερα της κινητής ευρυζωνικότητας χρειάζεται υποδομές fiber για το δίκτυο μεταφοράς, καθώς ο όγκος πληροφορίας που θα διακινείται αυξάνεται εκθετικά. Οι τεχνολογίες οπτικών ινών, από την άλλη πλευρά, έχουν το πλεονέκτημα της μετάδοσης δεδομένων με πολύ μεγάλες ταχύτητες χωρίς ουσιαστικά κανένα περιορισμό, εκτός από αυτόν της απαιτούμενης επένδυσης για να φτάσει στον κάθε χρήστη όπου κι αν αυτός βρίσκεται (η οποία είναι ιδιαίτερα υψηλή και μάλιστα όσο απομακρυνόμαστε από τα αστικά κέντρα).

Πάντως ένας συνδρομητής μέσω οπτικής ίνας μπορεί να απολαμβάνει υπηρεσίες σε ταχύτητες πολλών Gbps, αποκλειστικά για δική του χρήση, αν αυτό κρίνεται σκόπιμο/ βιώσιμο από τον πάροχο). Για την κοινωνία του μέλλοντος και για μια αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, είναι θεμελιώδους σημασίας και οι δύο τεχνολογίες και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες στην αγορά για την ταχεία ανάπτυξη δικτύων που υιοθετούν κατάλληλα αυτές τις τεχνολογίες για να γεφυρωθεί επιτέλους το ψηφιακό χάσμα στη χώρα μας και να μπορέσει η Ελλάδα να βρεθεί μπροστά.

NetWeek: Στην περίπτωση που αναλαμβάνατε το έργο του FTTH, το οποίο έχει εξαγγείλει η ελληνική κυβέρνηση, πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να το φέρεται σε πέρας όχι τόσο σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο σε επίπεδο διέλευσης και των προβλημάτων που αυτή συνεπάγεται;

Σπύρος Νικολάου: Δικαιώματα διέλευσης είναι θέμα του «ΕΦΟΔΙΑ» και η Ericsson έχει σαν αρχή της να μην συμμετέχει σαν πάροχος. Οσον αναφορά την εμπειρία μας ως ανάδοχος, με 13 MAN projects πιστεύουμε ότι έχουμε την εμπειρία να αναλάβουμε ένα τέτοιο έργο (σαν προμηθευτής του «ΕΦΟΔΙΑ»).

NetWeek: Θεωρείτε ότι ο προϋπολογισμός των 2,1 δισ που έχει γίνει για αυτό το έργο είναι επαρκής;

Σπύρος Νικολάου: Χωρίς να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις προδιαγραφές του έργου θα ήταν παρακινδυνευμένο να μιλήσουμε για την κοστολόγησή του. Ο προϋπολογισμός εξαρτάται από πολλά τεχνικά θέματα που θα πρέπει να διευκρινιστούν στη διαδικασία του RFQ από την αναθέτουσα αρχή είτε σε τεχνικό είτε σε λειτουργικό επίπεδο.