Ο Κ. Καραμανλής δεσμεύθηκε για στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας μέσω του προϋπολογισμού, σε ομιλία του στην ημερίδα που διοργάνωσαν, στο Μέγαρο Μουσικής, η ΓΓ Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και τα Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας, με θέμα "Η συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία".

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι στο ΕΣΠΑ 2007-2013 έχουν δεσμευτεί πάνω από 1 δισ. ευρώ για δράσεις στην τεχνολογία, έρευνα και καινοτομία, ποσό υπερτριπλάσιο περίπου των αντίστοιχων πόρων του Γ’ ΚΠΣ.