Σε 23,51% από 20,37% ανήλθε το ποσοστό συμμετοχής της Marfin Investment Group επί του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της SingularLogic, μετά την αγορά 83.293 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 171.611,36 ευρώ.

Από το ποσοστό αυτό, το 22,54% αντιστοιχεί σε 9.812.434 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της SingularLogic που η MIG κατέχει άμεσα και το 0,97% αντιστοιχεί σε 420.863 δικαιώματα ψήφου που κατέχει έμμεσα μέσω των θυγατρικών της Euroline  A.E.E.X. και Marfin Capital.