Αύξηση των εξαγωγών κατά 22%, σταθεροποίηση κύκλου εργασιών και διαρκείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη κατέγραψε στην πορεία των εργασιών της για το 2012, η Hotech.

Ειδικότερα, η συνεχής προσπάθεια της διοίκησης της Hotech για περαιτέρω διείσδυση σε επιλεγμένες ώριμες και ανεπτυγμένες τεχνολογικά και οικονομικά αγορές, απέδωσε καρπούς κατά την διάρκεια Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, καθώς οι εργασίες από το εξωτερικό ανήλθαν σε ποσοστό επί του τζίρου πάνω από 30%, σε σχέση με 8% στο αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Η εξωστρέφεια με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία (Near Field Communication) NFC, αποτελεί στρατηγική απόφαση για την Hotech, καθώς στοχεύει σε βάθος τριετίας να αυξήσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και οι εργασίες από το εξωτερικό να αποτελούν τουλάχιστον το 50% του συνόλου του.