Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου Entersoft για το α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθαν στα 5,39 εκατ. ευρώ, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε στα 0,81 εκατ. Ευρώ, έναντι 0,42 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας σημαντική αύξηση, ενώ και οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν αξιόλογη άνοδο.

Η αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, το α’ εξάμηνο του έτους, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των νέων πελατών σε συστήματα ERP στην Ελλάδα, αλλά και στην αύξηση των εσόδων των θυγατρικών του εξωτερικού. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν σημαντικό διψήφιο ποσοστό αύξησης της τάξεως του 50%. Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι τα έσοδα του Ομίλου θα συνεχίσουν τη δυναμική τους ανάπτυξη, λόγω των μεγάλου αριθμού ανεκτέλεστων έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα αναμένεται θετική ενίσχυση των εσόδων και από τα νέα προϊόντα της Entersoft όπως το WMS (Warehouse Management System) Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης Αποθηκών και Διανομών, σε συνδυασμό με την συνολική στρατηγική προσέγγιση της αγοράς.