Αυξημένα έσοδα και EBITDA κατέγραψε ο Όμιλος Intralot για το σύνολο του 2016 και το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, κατά 7,1% αυξήθηκαν τα έσοδα του Ομίλου το 2016 και κατά 7,5% το δ’ τρίμηνο σε σχέση με πέρσι (ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων από το αθλητικό στοίχημα στη Βουλγαρία και την εξαγορά της βουλγαρικής Eurobet μετά το Α’ εξάμηνο του 2016).

Ωστόσο, οι καθαρές ζημιές το 2016 ανήλθαν στα 71,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 41,7 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ το μικτό κέρδος υποχώρησε κατά 0,3% (στα 233,1 εκατ. ευρώ), με τα κέρδη EBITDA να ενισχύονται κατά 6,6%. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης του 2016, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRALOT, Αντώνιος Κεραστάρης δήλωσε: «Τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα του 2016 όσον αφορά στα έσοδα και την κερδοφορία της εταιρείας αντικατοπτρίζουν τις σημαντικές μεταβολές που έλαβαν χώρα κατά τα τελευταία δύο χρόνια στις επιχειρησιακές δυνατότητες, τη διαχείριση έργων, τη διάρθρωση κόστους και τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο Προϊόντων και Υπηρεσιών της εταιρείας.

Μια σειρά εταιρικών συναλλαγών (M&A) ενίσχυσαν σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική μας για επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω ισχυρών τοπικών συνεργασιών και ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και λύσεων. Η περασμένη χρονιά χαρακτηρίστηκε από σημαντικότατες βελτιώσεις στη χρηματοοικονομική δομή της Intralot κατά τρόπο που εξασφαλίζει μελλοντικές εξοικονομήσεις και έναν σαφή ορίζοντα χρηματοδότησης μέχρι το 2021, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην προοπτική της εταιρείας για δημιουργία αξίας στο μέλλον».