Η εταιρεία κατέγραψε αύξηση κερδών της τάξης του 12% κατά το τρίτο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αυξημένης δαπάνης των επιχειρήσεων σε software.

Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 501 εκατ. ευρώ ή 0,42 ευρώ ανά μετοχή, έναντι των 447 εκατ. ευρώ ή 0,38 ευρώ ανά μετοχή την προηγούμενη χρονιά. Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν 20%, ξεπερνώντας τα 3 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο εννιαμήνου τα μετά φόρων κέρδη της SAP ανήλθαν στα 1,379 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 29%. Επιπλέον, τα έσοδα εννιαμήνου αυξήθηκαν κατά 12% στα 8,406 δισ. ευρώ. Όλα τα παραπάνω μεγέθη έχουν υπολογιστεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS).