Η Velti σημείωσε νέα αύξηση εσόδων και κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αγγίζουν τα 21,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξης του 36% σε σύγκριση με τα έσοδα της αντίστοιχης περιόδου του 2008. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 75%, ποσό που αντιστοιχεί σε 6,8 εκατ. ευρώ. Η νέα ανοδική πορεία της Velti οφείλεται στην αύξηση ζήτησης των προϊόντων της στο χώρο του mobile marketing και advertising τόσο από υπάρχοντες όσο και από νέους πελάτες, και επιπλέον στη συνεχόμενη επέκτασή της σε διεθνές επίπεδο. Χαρακτηριστική είναι η πιο πρόσφατη εξαγορά της Ad Infuse στις ΗΠΑ, με την οποία η Velti ενισχύει σημαντικά το προσωπικό της αριθμώντας σήμερα 450 άτομα, ενώ συγχρόνως δίνει το προνόμιο στην εταιρεία να αποτελεί τη μοναδική ολοκληρωμένη SaaS (Software-as-a-Service) λύση σε παγκόσμιο επίπεδο.