Η Intel κατέγραψε σημαντική αύξηση των κερδών και των πωλήσεών της κατά το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,3 δισ. δολάρια ή 40 σεντς ανά μετοχή, από 234 εκατ. δολάρια ή 4 σεντς ανά μετοχή την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παράλληλα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 28% και διαμορφώθηκαν σε 10,6 δισ. δολάρια από 8,2 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι αναλυτές προέβλεπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Thomson Reuters, ότι τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου της Intel θα ανέρχοντανσε 9,3 δισ. δολάρια.