Η συνεχής αύξηση μεριδίου αγοράς και η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, οδήγησαν την Epsilon Net στην δημιουργία και κάλυψη 38 νέων θέσεων εργασίας για την απασχόληση στελεχών στους τομείς R&D, Οικονομικών επιστημών, αλλά και έμπειρων επαγγελματιών στα Τμήματα Πωλήσεων και Εκπαίδευσης.

Επαληθεύοντας δημοσιευμένες προβλέψεις, η Epsilon Net έχει ήδη επιτύχει πάνω από 10% αύξηση προσωπικού το τελευταίο εξάμηνο, με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική για το μέλλον. Με την ευθύνη του ηγέτη και τον ενθουσιασμό του καινοτόμου, η Epsilon Net συνεχίζει την εξειδίκευσή της στους κλάδους του ευρύτερου Οικονομικού χώρου, μέσω στρατηγικών επενδυτικών κινήσεων, με κύριο άξονα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας.