Αύξηση των πωλήσεών του κατά 2,3% και της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA κατά 34%, με περιορισμό των ζημιών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κατά 46%, ανακοίνωσε ο όμιλος Intracom για το εννεάμηνο του 2012.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν στα 394,9 εκατ. ευρώ από 386,1 εκατ. ευρώ το 2011, ενώ οι ζημίες μετά από φόρους συρρικνώθηκαν στα 25,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν στα 57,9 εκατ. ευρώ από 43,2 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2012. Η Intracom Holdings παρουσίασε πωλήσεις 1,5 εκατ. και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά 0,4%. Ο όμιλος Intrakat είχε πωλήσεις 83,2 εκατ. ενώ τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. Η Intracom Defense παρουσίασε πωλήσεις 38,7 εκατ. και κέρδη EBITDA 0,7 εκατ., ενώ η hellas online πωλήσεις 178,1 εκατ. και EBITDA 49,5 εκατ. Οι πωλήσεις του ομίλου Intrasoft International ήταν 97,6 εκατ. και τα κέρδη EBITDA στα 4,7 εκατ., ενώ ο όμιλος Intracom Telecom παρουσίασε πωλήσεις 131,3 εκατ. και κέρδη EBITDA 3,9 εκατ.