Η LG Electronics παρουσίασε οικονομικά αποτελέσματα κερδών, που δεν έχουν υποβληθεί σε λογιστικό έλεγχο (unaudited earnings results) βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS), για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2010, η LG κατέγραψε ενοποιημένες πωλήσεις ύψους 13,7 τρισ. KRW (11,9 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη ύψους 529 δισεκατομμυρίων KRW (462 εκατ. USD), με αύξηση των πωλήσεων κατά 3,7% (αύξηση 28% σε USD) και των λειτουργικών κερδών κατά 2,6% (αύξηση 26% σε USD), σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (ΥοΥ).

Το καθαρό κέρδος του 1ου τριμήνου του 2010 παρουσίασε σημαντική αύξηση στα 675 δισ. KRW (590 εκατ. USD), σε σύγκριση με ζημίες 200 δις KRW (142 εκατ. USD) το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, στην αύξηση των καθαρών κερδών συνέβαλε η ενοποίηση 219 δις KRW (191 εκατ. USD) των θυγατρικών εταιρειών, βάσει της μεθόδου καθαρής θέσης. Ειδικότερα η LG Display, ενοποίησε 230 δισ. KRW (201 εκατ. USD).