Η Oracle ανακοίνωσε ότι τα συνολικά της κέρδη για το β’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2013 ανήλθαν στα 9,1 δις. δολ., αυξημένα κατά 3%.

Τα κέρδη από άδειες χρήσης software και software subscriptions αυξήθηκαν κατά 17%, αγγίζοντας τα 2,4 δις., από αναβαθμίσεις software και υποστήριξη προϊόντων διαμορφώθηκαν στα 4,3 δις., ενώ τα προϊόντα συστημάτων hardware απέφεραν 734 εκατ. Τα λειτουργικά έσοδα GAAP αυξήθηκαν κατά 12% στα 3,5 δις., με λειτουργικό περιθώριο 38%, ενώ τα non-GAAP αυξήθηκαν κατά 9%, αγγίζοντας τα 4,3 δις., με λειτουργικό περιθώριο 47%. Τα καθαρά έσοδα GAAP διαμορφώθηκαν στα 2,6 δις. (+18%) και τα non-GAAP στα 3,1 δις. (+12%). Τα κέρδη GAAP ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,53 δολ. και τα non-GAAP ανά μετοχή στα 0,64 δολ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές GAAP σε δωδεκάμηνη βάση διαμορφώνεται στα 13,5 δις. δολ.