Τα έσοδα της αγοράς λογισμικού διαχείρισης έργων και χαρτοφυλακίου (project and portfolio management PPM) διαμορφώθηκαν το 2012 στα 1,65 δις. δολ., αυξημένα κατά 11% από τα 1,48 δις. το 2011. Οι κινήσεις των παρόχων χαρακτηρίστηκαν από συνεργασίες και εξαγορές, νέα έμφαση στις αγορές πέρα από τη Βόρεια Αμερική και βελτιωμένες επιλογές πακέτων και διανομής, κυρίως software as a service SaaS), καθώς και κυκλοφορίες νέων προϊόντων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, η ανάπτυξη προϊόντων PPM εστίασε περισσότερο στην ενσωμάτωση. Ωστόσο, το 2012 εμφανίστηκαν σημάδια ανθεκτικότητα και καινοτομίας, καθώς κάποιοι πάροχοι άρχισαν να υποστηρίζουν τις εναλλασσόμενες ανάγκες των χρηστών και επέκτειναν τις υπηρεσίες τους σε επιπλέον τομείς του PPM, ή σε τομείς εκτός PPM. Οι πέντε κορυφαίοι πάροχοι PPM συγκεντρώνουν σχεδόν το 50% των συνολικών εσόδων για το 2012.

Στην πρώτη θέση παρέμεινε η Oracle, με έσοδα 381 εκατ., καθώς επεκτάθηκε στην μεσαία αγορά με την εξαγορά της cloud-based εταιρείας Instantis, ακολουθεί η Microsoft με έσοδα 252 εκατ. (10% αύξηση), ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η CA Technologies με 157 εκατ. (7% αύξηση).

Γεωγραφικά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι περιοχές με τους περισσότερους καταναλωτές PPM παραμένουν οι Βόρεια Αμερική και η Δυτική Ευρώπη. Σχεδόν το 90% των εσόδων συγκεντρώνονται στις ανεπτυγμένες αγορές, καταδεικνύοντας ότι στην καμπύλη υιοθέτηση του IT το PPM αποτελεί σχετικά νέα τεχνολογικά και απευθύνεται σε σχετικά ώριμες εταιρείες.

Κορυφαίοι πάροχοι PPM παγκοσμίως για το 2012 (ποσά σε εκατ. δολ.)
Εταιρεία Έσοδα 2012 Μερίδιο αγοράς 2012 Έσοδα 2011 Διαφορά
Oracle 381.2 23.0 345.6 10.0
Microsoft 252.3 15.0 229.6 10.0
CA Technologies 157.5 10.0 147.7 7.0
Planview 90.4 6.0 84.9 7.0
HP 73.4 4.0 64.4 14.0
Άλλοι 696.2 42.0 613.7 13.4
Σύνολο 1,651.0 100.0 1,485.9 11.0
Πηγή: Gartner (Μάϊος 2013)