Σύμφωνα με την έρευνα της Gartner, οι παγκόσμιες δαπάνες IT για το 2013 αναμένεται να αγγίξουν τα 3,8 τρις. δολ., αυξημένες κατά 4,1%, συγκριτικά με τα 3,6 τρις. του 2012.

Οι δαπάνες για συσκευές (συμπεριλαμβανομένων PCs, tablets, κινητών τηλεφώνων και εκτυπωτών) παγκοσμίως αναμένεται να φτάσουν τα 718 δις., αυξημένες κατά 7,9%. Παρά τις μειωμένες δαπάνες για PCs και μία ελαφριά μείωση στις δαπάνες σε εκτυπωτές, μία βραχυπρόθεσμη ώθηση στις δαπάνες των κινητών τηλεφώνων οδήγησε σε ανοδική αναθεώρηση στην ανάπτυξη του κλάδου των συσκευών για το 2013 από την αρχική πρόβλεψη του 6,3%.

Οι προβλέψεις για δαπάνες σε συστήματα data center για το 2013 αναμένεται να αγγίξει το 3,7%, μειωμένες κατά 0,7% από την αρχική πρόβλεψη. Αναφορικά με το λογισμικό, οι δαπάνες αναμένεται να αγγίξουν τα 297 εκατ., αυξημένες κατά 6,4% το 2012.

  Δαπάνες 2012 Ανάπτυξη 2012 (%) Δαπάνες 2013 Ανάπτυξη 2013 (%) Δαπάνες 2014 Ανάπτυξη 2014 (%)

Συσκευές

665 9.0 718 7.9 758 5.7

Συστήματα data center

141 1.9 146 3.7 152 4.0

Επιχειρηματικό λογισμικό

279 3.5 297 6.4 316 6.7

Υπηρεσίες IT

878 1.5 918 4.5 963 4.9

Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών

1,655 -0.4 1,688 2.0 1,728 2.4

Σύνολο IT

3,618 2.1 3,766 4.1 3,917 4.0