Έκθεση του Facebook αποκαλύπτει ότι οι κυβερνητικές αιτήσεις για δεδομένα χρηστών αυξήθηκαν το α’ εξάμηνο του 2015.

Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνητικές αιτήσεις για δεδομένα λογαριασμών παγκοσμίως αυξήθηκαν κατά 18% το α’ εξάμηνο του 2015 στις 41.214, από 35.051 το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. Επίσης, το α’ εξάμηνο, το Facebook «κατέβασε» 20.568 αναρτήσεις και άλλο περιεχόμενο που παραβίαζαν τοπικούς νόμους, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό ετησίως. Η πλειοψηφία των αιτήσεων προήλθε από τις Η.Π.Α., από όπου προήλθαν οι 26.579 αιτήσεις – αντιπροσωπεύοντας περισσότερο του 60% των αιτήσεων παγκοσμίως. Οι χώρες όμως που προηγούνται για αναρτήσεις που αφαιρέθηκαν από το site είναι η Ινδία και η Τουρκία με 15.155 για την Ινδία και 4.496 για την Τουρκία από 3.624.