Άνοδο κατά 25% αναμένεται να καταγράψει ο κύκλος εργασιών της Algosystems το 2008 και να ανέλθει στα 14,6 εκατ. ευρώ με 200 χιλιάδες ευρώ κέρδη προ φόρων, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι δανειακές υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 2 εκατ. ευρώ και ο δείκτης άμεσης ρευστότητας στο 1,3. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων που έχει αναλάβει η Algosystems, ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.