Ο τζίρος της Scan A.B.E.E Συστημάτων Πληροφορικής ανήλθε στο ποσό των 5,77 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 3,2% σε σχέση με το 2008, ενώ τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2009 ανήλθαν σε 568 χιλ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο τομέας ScanHR παρουσίασε αύξηση τζίρου 3,1% σε σχέση με το 2008, σημειώνοντας σημαντική αύξηση εγκαταστάσεων σε νέους πελάτες. Για το 2010 αναμένεται αύξηση του τζίρου της τάξης του 6% του τομέα, ο οποίος προβλέπεται να φτάσει στο 54% του συνολικού τζίρου της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί πως το 48% των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων (βάσει ICAP) στην Ελλάδα χρησιμοποιεί τα προϊόντα και τις λύσεις της Scan για τη διαχείριση μισθοδοσίας, ωρομέτρησης και ανθρώπινου δυναμικού. Ο τομέας ScanAccess σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 22%. Η εταιρεία, συνεχίζει τη στρατηγική της και αναμένει για το 2010 αύξηση του τζίρου του τομέα της τάξης του 30%. Ο τομέας ScanParking παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2008.Για το 2010 αναμένεται αύξηση τζίρου της τάξης του 12%, με αποτέλεσμα ο τομέας να συνεισφέρει κατά 30% στον συνολικό τζίρο της εταιρείας.