Κατά 23,6% αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Space Hellas το εννιάμηνο 2008 και έφτασε τα 36,7 εκατ. ευρώ έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007.

Το ενοποιημένο EBITDA αυξήθηκε κατά 17% και ανήλθε σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 3,07 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του oμίλου αυξήθηκαν κατά 6,5% και ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ έναντι 1,87 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο στα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου Space Hellas παρουσιάζεται μια μείωση της τάξεως του 28% και ανέρχονται σε 1,4 εκατ. ευρώ από 1,8 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει ότι η μείωση αυτή προέρχεται από το γεγονός της αύξησης των φόρων (580 χιλ. ευρώ έναντι 65 χιλ. ευρώ το 2007), καθώς ο όμιλος μέχρι το 2007 συμψήφιζε ζημιές προηγούμενων ετών.

Τέλος, σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 36,44 εκατ. ευρώ έναντι 29,4 εκατ. ευρώ, με EBITDA 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 2,9 εκατ. ευρώ.