Ανοδικά κινήθηκε ο όμιλος Space Hellas κατά το 1ο τριμήνου του 2009 τόσο σε επίπεδο τζίρου όσο και κερδών προ φόρων ενώ τα κέρδη μετά φόρων παρουσιάζουν μείωση.

Πιο συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών έφτασε τα 11,83 εκατ. ευρώ έναντι 11,16 εκατ. ευρώ του 2008 παρουσιάζοντας αύξηση 6%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,32 εκατ  ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) σε 820 χιλ. ευρώ έναντι 654 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2008, παρουσιάζοντας αύξηση 10% και 25% αντίστοιχα. Τα κέρδη μετά φόρων, απορροφώντας σημαντικά μεγαλύτερο ποσό φόρων το τρίμηνο του 2009 έναντι του 2008, ανήλθαν σε 554 χιλ. ευρώ έναντι 614 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 9,8%.