Η CA Hellas παρουσίασε κατά το οικονομικό έτος 2009 στην Ελλάδα τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα σταθερής απόδοσης στην πορεία της μέχρι το κλείσιμο του οικονομικού έτους.

Ο συνολικός τζίρος αυξήθηκε κατά 20% έναντι του ίδιου χρονικού διαστήματος του οικονομικού έτους 2008. Κατά τη διάρκεια του χρόνου τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σταθερά ενώ τα λειτουργικά κέρδη του οικονομικού έτους αυξήθηκαν κατά 33%.